Inzulinové pumpy


Inzulínová pumpa je přístroj velikosti mobilního telefonu, který obsahuje zásobník s rychle působícím inzulínem (dnes jsou používána výhradně inzulínová analoga). Pumpa jednak   dávkuje automaticky podle předem stanoveného programu tzv.bazální dávku inzulínu. Před jídlem si pak pacient stiskem tlačítka vydá inzulín
k pokrytí vzestupu krevní glukózy po jídle. Pacient je neustále spojen s pumpou katétrem, který vede inzulín do podkožně zavedené kanyly. Katétr, zásobník inzulínu a kanylu je potřeba měnit nejpozději každý třetí den. Pumpu lze odpojit pouze na krátkou dobu (například sprchování).

 Léčba inzulínovou pumpou je jednou ze dvou variant tzv. intenzifikovaného inzulínového režimu. Tou druhou je aplikace minimálně 4 injekcí inzulínu denně. Léčba inzulínovou pumpou má svá indikační kritéria. Jsou s ní léčeni především pacienti s diabetem 1. typu. Lze ji použít ale i u pacientů s diabetem 2.typu, kteří vyžadují intenzifikovaný inzulínový režim. S výhodou se používá při přípravě diabetiček na těhotenství, aby bylo dosaženo co nejlepší kompenzace diabetu s ohledem na matku i dítě.

                Inzulínové pumpy s a bez CGM (systém kontinuální monitorace koncentrace glukózy)

K dispozici na našem trhu jsou inzulínové pumpy od čtyř firem. Ve dvou případech se jedná o zařízení, která lze propojit se systémem kontinuální monitorace koncentrace glukózy.