Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol


ÚHRADA CGM pro pacienty s diabetes mellitus 1. typu při dlouhodobém používání

 • Pokud pacient splňuje podmínky úhrady pojišťovnou, má v současnosti nárok na vyčerpání pomůcek CGM v hodnotě 60 000 Kč na rok - limit je stanoven pro daný jeden kalendářní rok.
 • Při úplně novém předepsání je hrazena poměrná část z ročního úhradového limitu. Tzn. že pokud je nově předepsáno CGM v polovině roku pojišťovna uhradí maximálně polovinu z celkové roční částky.
 • Nezapomenout: pro správnou funkci CGM systému musí být pacient vybaven všemi částmi: senzorem, vysílačem i funkčním přijímačem.
 • Do stanovené částky se počítá cena všech částí systému CGM - senzor + vysílač + přijímač. Přijímačem dnes může být i mobilní telefon nebo např. inzulinová pumpa. Poté samozřejmě není nutné přijímač předepisovat.  Dexcom G7 má senzor spojený přímo s vysílačem do jedné součástky -  vysílač není proto předepisován samostatně.
 • Většina společností vyrábějících CGM má ceny senzorů a vysílačů (při předpisu na poukaz) stanovy tak, aby byl pokryt v hrazené částce celý rok. Problém s nedostatečným množstvím peněz může nastat, pokud je předepisován přijímač, pokud dojde opakovaně k znehodnocení senzoru (např. stržením...) nebo např. při ztrátě či rozbití dlouhodobého vysílače. 
 • Po vyčerpání stanovené částky v daném roce si musí pacient zbytek hradit sám.
 • Pokud dojde k předčasnému ukončení funkce senzoru, vysílače či přijímače díky technické (výrobní) chybě (před uplynutím času životnosti garantovým výrobcem), nebo senzor např nezačne vůbec fungovat či měří výrazně špatné hodnoty, je vhodné provést reklamaci u výrobce. Pokud poruchu zavinil pacient "sám" nebo se stala vlivem "okolností", reklamace uplatnit nelze.

TYPY A ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ CGM SYSTÉMŮ, které jsou nyní běžně dostupné na českém trhu

Jedná se pouze o porovnání ceny, životnosti jednotlivých částí a několika základních údajů týkajících se systémů CGM, které jsou nyní schváleny v ČR a které je možné předepsat.

Nevyjadřuje přesnost měření, uživatelskou přívětivost nebo osobní preferenci. 

Nejčastěji využívanými systémy v ČR jsou stále Dexcom (distributor: A.IMPORT.CZ) a Guardian (společnost: Medtronic)

Systém CGM Dexcom G6 Dexcom G7 Guardian 3 Guardian 4  Glunovo i3 TouchCare Nano A8 POCTech 

Výrobce

Dexcom

Medtronic

Infinovo Medtrum Technologies POCTech Co.,Ltd.

Senzor

Dexcom G6

Dexcom G7

Guardian  3

Guardian  4

Glunovo i3

TouchCare Nano A8

POCTech CT-202

Cena senzoru

- za kus

1480,-

1623,-

808,-

906,-

1796,-

1644,-

1121,-

Životnost senzoru

10 dní

10 dní

7dní 

7 dní

14 dní

14 dní 10dní

Vysílač

Vysílač Dexcom G6

NEMÁ samostatný vysílač

Vysílač je společně se senzorem v jednom zařízení

Guardian Link 3

Guardian 4 Transmitter -  pro pumpu

Guardian 4 System - pro mobil

Vysílač Glunovo i3

Vysílač TouchCare Nano A8

POCTech CT-100C1

Cena vysílače

1286,-

-

9739,-

4870,-

5747,-

5843,-

3351,-

Životnost vysílače

3 měsíce

-

2 roky

1 rok

1 rok

1 rok

2 roky

"Baterie" vysílače

Životnost 3 měsíce

-

Dobíjecí

Dobíjecí

Nepřetržitý provoz

Dobíjecí

Vyměnitelné baterie CR1620

Přijímač

Mobilní telefon + kompatibilní “chytrá zařízení” - např. některé “chytré” hodinky

 

Inzulinová pumpa T:slim X2

 

Hybridní systém mylife loop-CamAPS FX

 

Přijímač Dexcom G6
Mobilní telefon + kompatibilní “chytrá zařízení” - např. některé “chytré” hodinky

 

Inzulinová pumpa T:slim X2 - po aktualizaci na verzi Control-IQ 7.7.

 

Přijímač Dexcom G7
Inzulínová pumpa MiniMed 640G

 

Inzulínová pumpa MiniMed 740G

 

Inzulínová pumpa MiniMed 780G
Inzulínová pumpa MiniMed 780G

 

Mobilní telefon

Mobilní telefon

Mobilní telefon (aplikace Easy Patch nebo EasySense)

 

Aplikace EasyPatch umožňuje propojení přes mobilní telefon s inzulínovou pumpou TouchCare Nano A8 a spuštění hybridní uzavřené smyčky

Mobilní telefon

Přijímač POCTech CT-100BD

Cena speciálních přijímačů

13 141,-

4870,-

NEMÁ

NEMÁ

NEMÁ

NEMÁ

8070,-

Mobilní aplikace

Dexcom G6

Dexcom FollowApp

Dexcom G7

Dexcom FollowApp

určen pouze pro inzulinové pumpy

Guardian™

Glunovo CGM

EasySense  EasyPatch

POCTech CGM

Cloudové úložiště

Dexcom CLARITY

Dexcom CLARITY

CareLink™ Personal

CareLink™ Personal

Glunovo Share

Easyview Personal

Poctech Cloud

Kalibrace

Bezkalibrační

Možná kalibrace

Bezkalibrační

Možná kalibrace

Minimálně 2 kalibrace denně

Bezkalibrační

Možná kalibrace

Kalibrace minimálně 1x denně

2 režimy nastavení a kalibrace:

"Tovární kalibrace" -  není nutné kalibrovat

"Mauální kalibrace" -  je potřeba kalibrovat 1. den 2x, od druhého dne 1x  denně

Kalibrace

 - 1 a 2. den nutná 2x

 - poté 1x denně ideálně ráno

Vodotěsnost

voděodolnost

2,4m po dobu 24hodin

2,4m po dobu 24hodin

?

?

IP 27

= do 1m na 30minut

IP 28

= do hloubky 2,5m na 60minut

IP 27

= do 1m na 30minut

* ceny senzorů a vysílačů jsou k datu 1.2.2024

POZNÁMKA:

Přechodně se v ČR vyskytoval CGM systém s podkožním senzorem EVERSENSE. Tento systém není v současnosti v ČR dostupný. Uvidíme zda bude nahrazen jiným systémem.
 • Senzor byl ve formě drobného tělíska zaváděného do podkoží na horní části paže. Zavedení a vyndání bylo prováděno při drobném chirurgickém výkonu - v lokálním umrtvení (opichu) přes drobný kožní nářez.
 • Životnost byla udávána kolem 90 dní.
 • Stále však byla nutnost používat vysílač - ten byl přichycen na paži nad místo, kde byl zaveden senzor.
  • Přichycoval se speciálními silikonovými přilnavými proužky -  to mělo snížit množství kožních reakcí. Zároveň to umožňovalo přechodné sundání vysílače. Po dobu sejmutí vysílače samozřejmě nebyla data o hladinách glukózy přenášena, ale někteří pacienti využívali této možnosti např. při kontaktních sportech...