Aplikace GLP-1 agonistů

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 13. 12. 2018


Glp agonisti = analoga GLP -1 (glucagon-like peptid-1)

Trocha teorie na začátek

Princip působení:

 • váží se na receptor pro GLP-1, který následně aktivují

⇒ shodný účinek s působením endogenního (tělu vlastního) GLP-1

 • dle příjmu sacharidů a následné glykemie zvyšují sekreci inzulinu a potlačují sekreci glukagonu v endokrinních buňkách pankreatu
 • zpomalují vyprazdňování žaludku + snižují sekreci žaludečních kyselin a pankreatických trávicích enzymů
   

Účinek a výhody:

 • snižují glykémii - hlavně postprandiální (po jídle), ale i lačnou
 • napomáhají poklesu glykovaného Hgb
 • vliv na endokrinní buňky pankreatu je závislý na glykémii ⇒ minimální riziko hypoglykémie ⇒ nevyžaduje (pokud se nejedná o kombinaci s inzulinem) každodenní měření glykémie
 • potlačují apoptózu (smrt) buněk pankreatu
 • zvyšují pocit sytosti ⇒ napomáhají úbytku hmotnosti (vlivem zpomalování vyprazdňování žaludku + snížení sekrece žaludečních kyselin a pankreatických trávicích enzymů)
   

Nežádoucí účinky:

 • gastrointestinální (trávicí) obtíže - především nevolnost, často spojená s větším příjmem stravy ⇐ způsobena zpomaleným vyprazdňováním žaludku a sníženou sekrecí trávicích enzymů
 • ovlivňují biologickou dostupnost některých léků (opět souvislost se zpomaleným vyprazdňováním žaludku)
  • hlavně u rychleji působících variant GLP (např. Byetta...)
  • měly by být podávány 1h od podání jiných léků
  • možná alergická reakce, bolest hlavy
  • u přípravků kombinovaných s inzulinem riziko hypoglykémie
    

Nevýhody:

 • nutnost podkožního podání X u některých variant pouze 1x týdně
  • jedná se o peptidy (bílkoviny), které by při perorálním podání (spolknutí) byly v zažívacím traktu postupně natráveny

Zástupci skupiny GLP-1 agonistů a jejich aplikace

semaglutidum

Ozempic inj.sol. (Novo Nordisk)

 • vyskytuje se ve třech silách 0,25mg, 0,5mg a 1mg
 • aplikace: 1x týdně
 • doba podání: v kteroukoliv denní dobu nezávisle na jídle (ideálně ve stejný den týdne v přibližně stejnou dobu)
  • V případě potřeby na změnu dne dávkování, musí mezi dvěma jednotlivými dávkami uplynout min 72 hodin (3 dny) - poté pokračuje podání 1x týdně
  • zapomenutí podání: při vynechání dávky podat co nejdříve.
   • Pokud uplynulo více jak 5 dní od správného času podání dávky je nejvýhodnější dávku vynechat a pokračovat v obvyklém dávkovacím režimu.
  • dávkování:
  • 0,25 mg 1x týdně po dobu prvních 4 týdnů
  • poté navýšit na 0,5 mg 1x týdně
  • po dalších 4 týdnech lze dle kompenzace glykémií přejít až na dávku 1 mg 1x týdně
   • uchovávání léků: v chladničce (2-8°C), nesmí být vystaveny mrazu!!!
   • mimo chladničku může být uchováván při teplotě do 30°C
   • po prvním užití (otevření) pera je doba použitelnosti 6 týdnů
   • při nepoužívání vhodné krýt víčkem (chránit před světlem)
  • místa aplikace: břicho, stehna, horní část paže
 • způsob aplikace: subkutánně
  • předplněné pero
  • 1 pero obsahuje 4 dávky
  • balení obsahuje podle počtu předplněných per 4 nebo 12 jednorázových jehel
  • při aplikaci by měla být vždy použita nová jehla

liraglutidum

VICTOZA (Novo Nordisk) (obr. 7)

 • aplikace: 1x denně
 • doba podání: kdykoliv v průběhu dne, nezávisle na jídle, vždy přibližně ve stejnou dobu
  • zapomenutí podání: při vynechání dávky podat co nejdříve. Pokud je to více než 12 hodin od předchozí aplikace, je vhodné vynechat zapomenutou dávku a podat Victozu až následující den (dle obvyklého plánu).
  • dávkování:
  • počáteční dávka: 0,6 mg 1x denně
  • navyšování: při toleranci možné navýšit po týdnu na 1,2 mg 1x denně
   •  po dalším týdnu až na 1,8 mg 1x denně
  • uchovávání léků: v chladničce (2-8°C), nesmí být vystaveny mrazu!!!
   • po otevření možno uchovávat při teplotě do 30°C, maximálně po dobu 1 měsíce, poté je nutno pero zlikvidovat
   • nutno chránit před světlem
  • místa aplikace: břicho, stehna, horní část paže
 • způsob aplikace: subkutánně, výměna jehly a způsob samotného podání se významně neliší od inzulinových per

XULTOPHY = kombinovaný přípravek liraglutid + inzulin degludec (Novo Nordisk)

 • 1ml roztoku obsahuje 100j inzulinu degludec + 3,6mg Liraglutidu
 • aplikace: 1x denně
 • doba podání: kdykoliv v průběhu dne, ideálně ve stejnou denní dobu
  • zapomenutí podání: při vynechání dávky podat co nejdříve.
   • Dále pokračovat v obvyklé době dávkování. Mezi injekcemi musí však být alespoň 8 hodinový odstup.
  • dávkování:
  • počáteční dávka při převodu z terapie bazálním inzulinem je většinou 16 dávkovacích jednotek
  • počáteční dávka při přidání k perorálním antidiabetikům nejčastěji 10j
  • navyšování: postupné titrování dle doporučení lékařem
  • uchovávání léků: v chladničce (2-8°C), nesmí být vystaveny mrazu!!!
   • nutno uchovávat pero zavřené (ochrana před světlem)
   • po otevření možno uchovávat při teplotě do 30°C
    • maximálně po dobu 21 dnů, poté je nutno pero zlikvidovat
  • místa aplikace: břicho, stehna, horní část paže
 • způsob aplikace: subkutánně, výměna jehly a způsob samotného podání se významně neliší od inzulinových per

lixisenatidum

LYXUMIA (předplněná pera) (Sanofi-Aventis)

 • aplikace: 1x denně
 • doba podání: 1x denně během hodiny před libovolným jídlem, ideálně každý den v přibližně stejnou dobu.
  • zapomenutí podání: při vynechání dávky je nutné podání během hodiny předcházející před dalším jídlem.
  • dávkování:
  • počáteční dávka: 10μg 1x denně
  • navyšování: při toleranci možné navýšit za 14 dní na 20μg 1x denně
   • uchovávání léků: v chladničce (2-8°C), nesmí být vystaveny mrazu!!!
   • po prvním otevření při teplotě do 30°C, maximálně po dobu 14 dní, poté je nutno pero zlikvidovat
   • nutno chránit před světlem nasazením krytu pera
  • místa aplikace: břicho, stehna, horní část paže
 • způsob aplikace: subkutánně, výměna jehly a způsob samotného podání se významně neliší od inzulinových per

SULIQUA = kombinovaný přípravek lixisenatid + inzulin glargin (Sanofi-Aventis)

 • je prodávána ve dvou koncentracích:
 1. 1ml obsahuje 100j inzulinu glargin + 50μg lixisenatidu
 2. 1ml obsahuje 100j inzulinu glargin + 33μg lixisenatidu
 • aplikace: 1x denně
 • doba podání: 1x denně v průběhu jedné hodiny před jídlem (ve stejnou denní dobu)
  • ideálně před jídlem, které vede k největšímu vzestupu postprandiální glykémie (glykémie po jídle)
  • není vhodné podání večer - dochází ke zpomalení střevní peristaltiky, což může vést k nočním nevolnostem
  • dávkování:

Suliqua 100j/ml + 50μg/ml

 • umožňuje podání 10-40 dávkovacích jednotek
  • zahájení terapie při přidání k perorálním diabetikům nejčastěji 10 dávk. jed.
  • při převodu z bazálního inzulinu (pokud měl diabetik původně 20-30j bazálního inzulinu) - zahájení dávkou 20 dávkovacích jednotek

Suliqua 100j/ml + 33μg/ml

 • umožňuje podání 30-60 dávkovacích jednotek
 • při převodu z bazálního inzulinu (pokud měl diabetik původně 30-60j bazálního inzulinu) - zahájení dávkou 30 dávkovacích jednotek
 • postupná titrace dávky dle doporučení diabetologa
  • uchovávání léků: v chladničce (2 – 8 °C), nesmí být vystaveny mrazu!!!
   • nutno uchovávat pero zavřené (ochrana před světlem)
   • po otevření možno uchovávat při teplotě do 25°C, max. po dobu 28 dní, poté je nutno pero zlikvidovat
   • před prvním použitím vhodné vyndat z chladničky a nechat 1-2 hodiny při pokojové teplotě
  • místa aplikace: břicho, stehna, horní část paže, pravidelné střídání míst aplikace
 • způsob aplikace: subkutánně, výměna jehly a způsob samotného podání se významně neliší od inzulinových per  (Obr. 9)

dulaglutidum

TRULICITY (Lilly)

 • vyskytuje se ve dvou silách 0,75mg/0,5ml a 1,5mg/0,5ml
 • aplikace: 1x týdně
 • doba podání: v kteroukoliv denní dobu nezávisle na jídle (ideálně ve stejný den týdne v přibližně stejnou dobu)
  • pokud je potřeba změnit den aplikace, je nutno aby mezi jednotlivými dávkami byl rozestup alespoň 3 dny (72 hodin)
  • zapomenutí podání: při vynechání dávky podat co nejdříve.
   • Pokud zbývá do další dávky více jak 3 dny, možné podat a pokračovat v zavedeném režimu.
   • Pokud zbývá méně jak tři dny je možné zapomenutou dávku vynechat a pokračovat v obvyklém dávkovacím režimu. V případě podání zapomenuté dávky, je nutno posunout následující podání tak, aby mezi dávkami přetrvával odstup alespoň 3 dny (72 hodin)
  • dávkování:
  • při monoterapii (léčba diabetu jedním lékem) 0,75mg 1x denně
  • v kombinaci s jinými léky 1,5mg 1x denně
  • u pacientů starších 75 let ke zvážení 0,75mg 1x denně
   • uchovávání léků: v chladničce (2-8°C), nesmí být vystaveny mrazu!!!
   • mimo chladničku může být uchováván při teplotě do 30°C, max 14 dní
  • místa aplikace: břicho, stehna, horní část paže

způsob aplikace: předplněné pero na jedno použití (viz Obr. 10)

exenatidum

BYETTA inj.sol. (Astra Zeneca)

 • aplikace: 2x denně
 • doba podání: 1h před jídlem (Nejlépe před snídaní a večeří, ale může být před jakýmikoliv dvěma jídly. Nutno dodržet rozestup mezi dvěma dávkami minimálně 6h.)
  • nemá být podávána po jídle
  • zapomenutí podání: při vynechání dávky před jídlem je doporučováno podání až dávky následující
 • dávkování:
  • počáteční dávka: 5μg  - 2x denně
  • navyšování: při toleranci po 4 týdnech podávání navýšení na 10 μg 2x denně
  • pro snadnou orientaci jsou 5 μg (oranžové) a 10 μg (žluté) pero odlišeny barvou
  • uchovávání léků: v chladničce (2-8°C), nesmí být vystaveny mrazu!!!
   • po začátku používání pera má být uchováváno v teplotě do 25°C, maximálně 30 dní, poté je nutno pero zlikvidovat
  • místa aplikace: břicho, stehna, zadní horní část paže
 • způsob aplikace: výměna jehly a způsob samotného podání se významně neliší od inzulin. per (více obr. 1)

BYDUREON (Astra Zeneca)

 • aplikace: 1x týdně -  vždy ve stejný den
  • pokud je potřeba změnit den aplikace, je nutno aby od posledního podání uplynuly minimálně 3 dny
 • doba podání: kdykoliv během dne nezávisle na jídle
 • zapomenutí podání: při vynechání je vhodné aplikovat dávku co nejdříve. Doba do dalšího plánovaného podání musí být tři a více dnů. Pokud je odstup alespoň 3 dny může být pokračováno v zavedeném režimu.
  • Zbývají-li do data další aplikace méně jak 3 dny
   • lék je možné podat, ale je poté nutno posunout den následujícího podání, aby odstup mezi jednotlivými dávkami byl min 3 dny (72hod)
   • další možností je lék nepodávat, zapomenutou dávku vynechat, a podat až následující pravidelnou dávku
  • dávkování: 2 mg 1x týdně
  • uchovávání léků: v chladničce (2-8°C), nesmí být vystaveny mrazu!!!
   • před použitím je vhodné vyndat lék z lednice a nechat minimálně 15 minut přizpůsobit pokojové teplotě
   • mimo lednici může být uchováván až 4 týdny, ale nesmí být vystaven teplotě nad 30°C
  • místa aplikace: břicho, stehna, zadní horní část paže
  • způsob aplikace: Bydureon je prodáván ve dvou formách
  • liší se přípravou aplikace
   • nutné podat ihned po připravení (při delším stání může dojít ke shlukování a srážení obsahu)
   • malé vzduchové bublinky neovlivňují podání
   • po aplikaci, před vytažením jehly je vhodné ponechat v podkoží alespoň 10s
    • zabrání se zpětnému vytečení obsahu
 1. prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi (viz obr. 2, 3, 4)
 2. v předplněném peru  (viz obr. 5, 6 )

Informační zdroje:

Státní ústav pro kontrolu léčiv. Databáze léků [online].Praha: poslední aktualizace 11.12.2018 [Cit.13.12.2018]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/medication/
 

Poznámka redakce:
za povšimnutí stojí i projekt CUKROVKAJINAK, který se týká přípravků ze skupiny GLP-1