Pro koho a jak často

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 18. 10. 2017


Selmonitoring glykémie je určen především pro pacienty léčené inzulinem, dále pro diabetiky u kterých je nutnost těsné kompenzace nebo u pacientů s kolísavými hladinami glykémie.

Počet měření se liší v závislosti na typu léčby, kompenzaci diabetu u daného pacienta, situaci v které se pacient může nacházet (např. horečka, fyzická aktivita... vyžadují častější kontroly – viz níže).

Česká diabetologická společnost doporučuje kontroly:

U diabetiků léčených intenzifikovaným inzulinovým režimem
● 1-2 měření glykémie denně
● malý glykemický profil 2x týdně (kontrola před snídaní, obědem, večeří a spaním)
● 1x za 1-2 měsíce velký glykemický profil

U diabetiků léčených konvenčním inzulinovým režimem
● 1-2 měření glykémie denně
● malý glykemický profil 1x týdně
● 1x za 2-3 měsíce velký glykemický profil

U diabetiků léčených perorálními antidiabetiky (prášky na diabetes) a dietou
● 3 měření týdně

U diabetiků na intenzifikovaném inzulinovém režimu zvláště pak diabetiků 1. typu
● jsou ideální častější měření

U nejmenších dětí se doporučuje
● 6-8 měření denně.

U starších
● minimálně 4x denně (malý glykemický profil) s častějšími kontrolami v určitých situacích (např. před, v průběhu a po fyzické aktivitě, před případnou svačinou...)

Velký glykemický profil je dobré změřit
● minimálně před návštěvou diabetologa, v nemoci, při zhoršení kompenzace diabetu nebo při změně dávky inzulinu, v těhotenství.

Při léčbě inzulinovou pumpou a užívání bolusového kalkulátoru
● je vhodné měření před každým jídlem.

Pozn.:
Zdravotní pojišťovny hradí na rok předem daný počet proužků do glukometru a pacient se ji pak musí dokupovat.

Úhrada proužků pojišťovnou:

 • pacienti na PAD, pacienti léčení inzulinem aplikovaným 1-2x denně, pacientky s těhotenským diabetem (gestačním diabetem, GDM) léčené dietou či PAD = 400 kusů/rok
 • pacienti léčení intenzifikovaným inzulinovým režimem, inzulinovou pumpou, těhotné diabetičky na inzulinu 1-2xdenně (tj. ne intenzifikovaným inzulínovým režimem) = 400-1000 kusů/rok (nad 400 kusů je nutné schválení revizním lékařem pojišťovny)
 • pacienti do 18let + těhotné diabetičky na intenzifik. inzulinovém režimu = 1000-1800 kusů/rok – nutno schválení revizním lékařem
 • Glukometr je hrazen 1x za deset let a to pouze pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulinovým režimem nebo inzulinovou pumpou, případně pro labilní diabetiky se dvěma dávkami inzulinu (ostatní si jej musí zakoupit sami – ceny se současně pohybují dle funkcí přístroje od 400-1200 Kč).
   

Častější monitorace je nutná v určitých stavech a situacích:

 • při známkách hypoglykémie
 • při nálezu ketolátek v moči
 • při změně inzulinového režimu, typu inzulinu, novém nasazení léčby, minimálně na 14 dní do stabilizace (srovnání) glykémie
 • při pochybnostech o správné aplikaci inzulinu (obavách ze záměny inzulinu, zarudnutí v okolí kanyly inzulinové pumpy...)
 • v těhotenství
 • u malých dětí
 • při zhoršené kompenzaci (= rozkolísání hodnot glykémie)
 • ve zvláštních stresových situacích (např. cestování, nezvyklý pracovní stres...)
 • změna denního režimu (svátky, dovolené)
 • onemocnění (hlavně doprovázené horečkami, průjmy, zvracením)
 • před a po fyzické zátěži – zvláště té nezvyklé a nepravidelné
   

Měření glykémie ve 3hodiny v noci provádíme:

 • preventivně minimálně 1x za 2týdny
 • po zvýšené fyzické zátěži v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách, případně celodenní vysoké fyzické aktivitě
 • při opakovaných ranních hyperglykémiích
 • při podezření na noční hypoglykémie
 • po večerním požití alkoholu
 • v nemoci
 • před navýšením dávky bazálního inzulinu (vhodné pouze při hodnotách glykémie ve 3h vyšším než 5mmol/l)
 • kontrola po případném navýšení bazálního inzulinu