Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 5. 2. 2024


Informace o tom, co je dnes nového na českém trhu, případně co nás čeká v blízké době u systému kontinuální monitorace glukózy (CGM).

DEXCOM G7

Výrobce: firma Dexcom, Inc
Distributor: A.IMPORT.CZ

Systém je na českém trhu na konci roku 2023.
Určen je pro pacienty s diabetes mellitus od 2 let věku. Schválen je i pro těhotné pacientky.

Má základní funkce všech systémů CGM +  současně přináší několik nových vlastností.

Senzor

je přímo se zabudovaným vysílačem  -  tvoří jednu součást.
 • Díky tomu je i senzor menší než např. předchozí Dexcom G6.
 • POZNÁMKA: U senzorů Dexcom G7 byl o něco nižší výskyt alergických reakcí po přilepení na kůži. Což je spíše předávaná klinická zkušenost. Rozhodně to není oficiální údaj. 
Zahřívací doba senzoru (doba než začne senzor po nasazení a zapnutí ukazovat hladiny glukózy) je kratší - 30minut.
Životnost senzoru je 10 dní.
 • Ale poté má pacient navíc dalších 12 hodin času na výměnu senzoru. Což se v situacích, kdy nemáte náhradní senzor bezprostředně u sebe, velice hodí.
Zavedení je pomocí jednoduchého jednorázového aplikátoru (zavaděče), který je v balení se senzorem.
 • Senzor je již při doručení do aplikátoru nasazen. Stačí jen odšroubovat víčko z aplikátoru (zavaděče) a na vydezinfikované místo zavaděč přitlačit a zmáčknout tlačítko.
 • Návody na snadné zavedení je možné najít na internetu a přestože je zatím většina z nich v angličtině, myslím že i při neznalosti jazyka je videonávod jasný.
 • Místo složitého kódu, který byl u předchozích senzorů této řady (např. Dexcom G6) nutný pro propojení s přijímačem, se již používá jednoduchý čtyřmístný párovací kód. Ten je pro každý senzor napsán na aplikátoru.
Doporučená místa zavedení senzoru
 • Zadní strana paže, břicho
 • Horní část hýždí (pouze u dětí ve věku od 2 do 6 let)
 • Při použití jiných míst je možnost méně přesných měření.
Voděodolnost
 • Senzor je voděodolný do hloubky 2,4 m po dobu až 24 hodin (při správném zavedení).
 • Přijímač musí být často blíže než 6 metrů a přesto při ponoření do vody může docházet k výpadky přenosu dat do přijímače.
 • Pobyt ve vodě může zkracovat výdrž přelepení senzoru.

Přijímač

Přijímačem může být
 • Mobilní telefon -  Základní aplikací do telefonu je nová aplikace Dexcom G7 (více viz níže). 
  • Sdílení dat probíhá přes aplikaci Dexcom Follow (více viz níže). 
 • Inzulinová pumpa t:slim X2 - Pro možnost propojení je ale nutná aktualizace pumpy na verzi Control IQ 7.7. (Návod na aktualizaci lze nalézt zde.)
 • Přijímač Dexcom G7 -  Speciální zařízení určené čistě k přijímání dat o hladině glukózy. Je určen pro ty co nemají pumpu nebo kompatibilní (propojitelný) mobilní telefon.
  • Je menší než přijímač u systému Dexcom G6. 
  • Má možnost většího jasu displeje.
 • Do hybridního systému CamAPS zatím senzor Dexcom G7 propojit NElze

Výstrahy

Prediktivní výstraha nízké hladiny glukózy
 • Varuje před výskytem nízké hladiny glukózy již s 20 minutovým předstihem
Odložení 1. výstrahy
 • Umožňuje nastavení doby, kterou je možné strávit ve vysoké hladině glukózy, před obdržením výstrahy.
 • Např. při nastavení doby 30minut 1. výstraha přijde až poté co pacient strávil stanovených 30minut v/respektive nad nastavenou vysokou hladinou glukózy. Pokud by pacient po 20minutách již poklesl pod nastavenou hladinu glukózy (např. vlivem později doběhnutého bolusu k jídlu), tak se alarm neozve.
Možnost nastavení více profilů výstrah
 • Je možné vytvořit více profilů výstrah a v každém profilu nastavit odlišné cílové hladiny glukózy pro jednotlivé výstrahy.
 • Mezi profily je poté možné přepínat.
 • Např. vytvořit základní profil, profil sport nebo práce - v základním profilu bude například hodnota pro nízkou hladinu glukózy 4,0mmol/l, naopak v profilu sport 5,0mmol/l s ohledem na riziko rychlejšího poklesu hladin cukru...
Možnost TICHÝCH režimů
 • Vibrace - Všechny (resp. většina) výstrahy vibrují.
  • Režim vibrací je nastavitelný na 15 minut až 6 hodin, případně poté na neomezenou dobu.
  • Výstrahy: Urgentní nízká hladina glukózy a Chyba senzoru napřed vibrují, ale pokud nedojde k potvrzení výstrahy, tak se spustí i při tomto režimu zvuk, jehož hlasitost se stupňuje. Tento prvek má zabránit závažným hypoglykémiím a jiným život ohrožujícím stavům.
 • Ztlumit vše  -Žádná výstraha ani výstraha Urgentní nízká hladina glukózy a Chyba senzoru nebudou zvonit ani vibrovat.
  • Tento režim je možné nastavit na 15 minut až 6 hodin (maximálně).
             

Aplikace pro mobilní telefony

Dexcom G7 app
 • Po nainstalování, jako součást spuštění, poskytuje celou sérii krátkých videí a textů, které pacienta rovnou zaučí o práci se systémem CGM. 
 • Aplikace má přímo zabudovanou Dexcom Clarity. Dexcom Clarity je program umožňující ukládání dat na základní cloudové úložiště. Odtud je možné výsledky sdílet např. s lékařským pracovištěm... NEní už nutné instalovat do mobilu samostatnou aplikaci Dexcom Clarity.
Dexcom Follow app
 • Umožňuje rodinným příslušníkům, partnerům v péči... sledovat naměřené hodnoty glukózy. Tito "sledující" si nainstalují a zprovozní aplikaci Follow.
 • V aplikaci Dexcom G7 (v mobilu pacienta) se propojení provede přes možnost připojení a volbu Share. Je možné sdílet data až s 10 dalšími lidmi.
 • Tato možnost je ideální při péči o děti, či např. pacienty s vysokým rizikem hypoglykémií a jejich špatným rozpoznáváním. Dá se stejně tak využít při péči o starší pacienty...
 • Pacient může navolit rozsah sdílení dat - celé trendové grafy vývoje hladin glukózy nebo jen současné hodnoty glukózy v podobě čísel.
 • Je možnost nastavení alarmů, které budou spuštěny na telefonu sledujícího.
 • Možnost sledování i rozsah přístupu k datům můžou být kdykoliv upraveny.

SROVNÁNÍ DEXCOM G7 SE SYSTÉMEM DEXCOM G6 - základní rozdíly

 • Senzor G7 je menší.
 • Vysílač je zabudovaný v rámci senzoru, není samostatnou částí.
 • Zahřívací doba senzoru je 30 minut (u Dexcom G6 je 2 hodiny).
 • Po doběhnutí 10 dní životnosti je čas dalších 12hodin na výměnu senzoru.
 • Přijímač Dexcom G7 je menší a má možnost většího jasu displeje (lepší viditelnost v určitých situacích).
 • Přijímačem může být telefon, inzulinová pumpa t:slimX2, přijímač Dexcom G7  -  zatím nekomunikuje se systémem CamAPS.
 • Aplikace do mobilu: Dexcom G7
 • Nové režimy výstrah (viz výše).
 • Možnost odložení 1. výstrahy