Chronické komplikace


mezi chronické komplikace cukrovky patří

diabetická nefropatie (poškození ledvin)

diabetická neuropatie (poškození nervů), včetně diabetické nohy

diabetická retinopatie (poškození oční sítnice)