Diabetická ketoacidóza


Ketoacidóza se vyskytuje až u 20–40 % případů nově zjištěných případů diabetu, především u diabetiků 1. typu. Pokud je pacient s cukrovkou 1. typu již léčen, riziko výskytu ketoacidózy klesá na 2-5 % za rok. Mezi nejrizikovější pacienty patří děti. Pacient s cukrovkou 1. typu je člověk, jehož slinivka přestává tvořit inzulin, a musí se mu pravidelně inzulin podávat (inzulinová pera, inzulinové pumpy). Trpí-li organismus nedostatkem inzulinu, nebo se neléčí, což připadá v úvahu u dosud nerozpoznaných případů cukrovky 1. typu, a také u nespolupracujících pacientů, vzniká riziko diabetické ketoacidózy. Pokud se ketoacidóza neléčí, může pacient upadnout do kómatu,  jedná o  tzv. ketoacidotické kóma. Úmrtnost  je okolo 2 %.
Vzácně může ketoacidóza nastat i u diabetiků 2. typu. Zejména pokud jste staršího věku, s větší pravděpodobností se dostanete do stavu zvaného hyperosmolární hyperglykemický neketotický syndrom, nebo také hyperosmolární neketoacidotické kóma, tento stav má podobné projevy jako ketoacidóza a může způsobit závažnou dehydrataci.

Příčiny vzniku

Chybná terapie ze strany lékaře, špatná spolupráce pacienta a dále stresogenní podněty (např. infekce, vaskulární příhody, úrazy a operace).
Podstatou ketoacidózy je nedostatek inzulinu v organismu. Ten vede ke zvýšenému uvolňování glukózy z jater do krve a k uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně. Bez inzulinu nemůže většina tkání našeho těla zpracovávat glukózu na energii, a tak se náš organismus přepne k jiným způsobům získávání energie a začne přeměňovat mastné kyseliny na tzv. ketolátky, z nichž náš organismus umí také čerpat energii.  Ketolátky mají kyselou povahu a způsobují pokles pH organismu, takzvanou acidózu, nebo-li překyselení. Takové překyselení a rozvrat minerálů může vést k ohrožení života.

Příznaky

  • únava, nechutenství, závratě až ortostatická hypotenze
  • zvracení, bolest břicha, bolest hlavy - způsobené překyselením organismu
  • nadměrné močení (polyurie) - zvýšená hladina krevního cukru způsobuje jeho zvýšené vylučování do moči, cukr s sebou strhává vodu a další ionty
  • velká žízeň, dehydratace - vzniká díky nadměrnému močení
  • aceton v dechu
  • později je provázena nevolností, zvracením až extrémní dušností (tzv. hluboké Kussmaulovo dýchání, což je hluboké usilovné dýchání, při kterém se organismus snaží vydýchat co největší množství kysličníku uhličitého ve snaze snížit kyselost)
  • poruchy vědomí až kóma

Diagnostika

Kromě shora uvedených klinických projevů se při vyšetření vzorku moči najdou ketolátky a cukr. V krvi bude diagnostikována zvýšená hladina krevního cukru, snížené pH, metabolická acidóza, výchylky koncentrace iontů Na (sodíku), K (draslíku) a chlóru (Cl).

Dejte si pozor na tyto příznaky

Zjistěte si hladinu ketolátek v moči pomocí diagnostických papírků, pokud je vaše glykémie vyšší než 13 mmol/l nebo pociťujete shora uvedené příznaky, přičemž mezi první patří sucho v ústech, žízeň a zvýšené močení, či vůně acetonu nebo ovoce v dechu.
V současné době lze diagnostikovat ketolátky už i některými glukometry.

Léčba

- nitrožilně podat inzulin,
- zajistit celkovou rehydrataci organismu,
- zajistit draslík
(patří do rukou lékařů v nemocničním zařízení)

Rozhodující je závažnost stavu, je nutné zajistit dýchání, pacienta dostatečně zavodňovat (pitný režim, infuze) a opatrně podávat inzulin s monitorací poklesu hladiny cukru v krvi. Při rychlém poklesu může dojít k otoku mozku. V případě velmi těžké acidózy se někdy nitrožilně podává bikarbonát sodný, sloučenina zvyšující pH.
U méně závažných stavů si organismus dokáže po aplikaci inzulinu srovnat pH bez dalších terapeutických zásahů.