Diabetická ketoacidóza


Ketoacidóza se vyskytuje až u 20–40 % případů nově zjištěných případů diabetu, především u diabetiků 1. typu. Pokud je pacient s cukrovkou 1. typu již léčen, riziko výskytu ketoacidózy klesá na 2-5 % za rok. Mezi nejrizikovější pacienty patří děti. Pacient s cukrovkou 1. typu je člověk, u nějž slinivka přestává tvořit inzulin a musí se mu pravidelně inzulin podávat, (inzulinová pera, inzulinové pumpy). Trpí-li organismus nedostatke inzulinu, nebo se neléčí, což připadá v úvahu u dosud nerozpoznaných případů cukrovky 1. typu, a také u nespolupracujících pacientů, vzniká riziko diabetické ketoacidózy. Pokud se ketoacidóza neléčí, může pacient upadnout do kómatu,  jedná o  tzv. ketoacidotické kóma. Úmrtnost  je okolo 2 %.
Vzácně může ketoacidóza nastat i u diabetiků 2. typu. Zejména pokud jste staršího věku, s větší pravděpodobností se dostanete do stavu zvaného hyperosmolární hyperglykemický neketotický syndrom, nebo také hyperosmolární neketoacidotické kóma, tento stav má podobné projevy jako ketoacidóza a může způsobit závažnou dehydrataci.

Příčiny vzniku

Chybná terapie ze strany lékaře, špatná spolupráce pacienta a dále stresogenní podněty (např. infekce, vaskulární příhody, úrazy a operace.
Podstatou ketoacidózy je nedostatek inzulinu v organizmu. Ten vede ke zvýšenému uvolňování glukózy z jater do krve a k uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně. Bez inzulinu nemůže většina tkání našeho těla zpracovávat glukózu na energii, a tak se náš organismus přepne k jiným způsobům získávání energie a začne přeměňovat mastné kyseliny na tzv. ketolátky, z nichž náš organismus umí také čerpat energii.  Ketolátky mají kyselou povahu a způsobují pokles pH organizmu, takzvanou acidózu, nebo-li překyselení. Takové překyselení a rozvrat minerálů může vést k ohrožení života.

Příznaky

  • únava, nechutenství, závratě až ortostatická hypotenze,
  • zvracení, bolest břicha, bolest hlavy - způsobené překyselením organismu
  • nadměrné močení (polyurie) - zvýšená hladina krevního cukru způsobuje jeho zvýšené vylučování do moči, cukr s sebou strhává vodu a další ionty
  • velká žízen, dehydratace - vzniká díky nadměrnému močení
  • aceton v dechu
  • později je provázena nevolností, zvracením až extrémní dušností (tzv. hluboké Kussmaulovo dýchání - což je hluboké usilovné dýchání, při kterém se organizmus snaží vydýchat co největší množství kysličníku uhličitého ve snaze snížit kyselost)
  • poruchy vědomí až kóma

Diagnostika

Kromě shora uvedených klinických projevů se při vyšetření vzorku moči najdou ketolátky a cukr. V krvi bude diagnostikována zvýšená hladina krevního cukru, snížené pH, metabolická acidóza, výchylky koncentrace iontů Na (sodíku), K (draslíku) a chlóru (Cl).

Dejte si pozor na tyto příznaky

Zjistěte si hladinu ketolátek v moči pomocí diagnostických papírků, pokud je vaše glykemie vyšší než 13 mmol/l nebo pociťujete shora uvedené příznaky, přičemž mezi první patří sucho v ústech, žízeň a zvýšené močení, či vůně acetonu nebo ovoce v dechu.
V současné době lze diagnostikovat ketolátky už i některými glukometry.

Léčba

- nitrožilně podat inzulín,
- zajistit celkovou rehydrataci organismu,
- zajistit draslík
(patří do rukou lékařů v nemocničním zažízení)

Rozhodující je závažnost stavu, je nutné zajistit dýchání, pacienta dostatečně zavodňovat (pitný režim, infuze) a opatrně podávat inzulin s monitorací poklesu hladiny cukru v krvi. Při rychlém poklesu může dojít k otoku mozku. V případě velmi těžké acidózy se někdy nitrožilně podává bikarbonát sodný, sloučenina zvyšující pH.
U méně závažných stavů si organizmus dokáže po aplikaci inzulinu srovnat pH bez dalších terapeutických zásahů.