Hyperglykémie


Hyperglykémie u diabetiků je definována takto:

Nalačno (ráno) > 6 - 7 mmol/l
Po jídle a v průběhu dne > 8 - 10 mmol/l

Hyperglykémie u nediabetiků je definována takto:

Nalačno  > 5,6 mmol/l (norma 3,9 - 5,59)
Po jídle 1-2 hodiny > 7,8 mmol/l
norma 1 hodina po jídle do 7,5 - 7,8  (do 7,7)
2 hodiny po jídle do 6,6
3 hodiny po jídle do 5,5

Příznaky diabetu souvisí se stupněm a délkou trvání hyperglykémie.

Jedná se ale především o:

- nadměrnou žízeň (polydipsii)
- nadměrné močení (polyurii)

- noční moč
ení
- hubnutí, ale větší chuť k jídlu  

- špatné a pomalé hojení ran     

- únavnost až malátnost              

- poruchy zrakové ostrosti            

- poruchy vědomí až kóma             

- dech páchnoucí po acetonu           

Dále se může diabetes projevovat opakujícími se infekcemi urogenitálního ústrojí a kůže, zvýšenou kazivostí chrupu, průjmy a poruchami vyprazdňování žaludku, poruchami potence či nočními bolestmi až parestezií dolních končetin.

Typické příznaky jako polyurie, polydipsie, hubnutí, slabost jsou typické především pro diabetes 1. typu, kdy potíže přicházejí rychle z důvodu propadu sekrece inzulinu, někdy i během několika dní. Diabetické koma nebo další stavy v důsledku těžké hyperglykemie jsou dnes spíše vzácné.

U diabetu 2. typu, který se rozvíjí delší dobu, dochází mnohdy k záchytu se zpožděním až několika let, důležité je aktivní pátrání po této diagnóze především u pacientů s predispozičními faktory a současně obézních. Symptomy nebývají ve fázi záchytu často nijak typické ani výrazné. Někdy se může vyskytovat svědění, u mužů kandidová balanitida, u žen pruritus vulvae či mykotická vulvovaginitida, poruchy menstruace, horší hojení ran, hnisavé kožní infekce, ztráta libida či erektilní dysfunkce. Při delším trvání diabetu mohou být přítomné polyneuropatie, které se projevují mravenčením, brněním a klidovou bolestí dolních končetin. Někdy však bývá prvním příznakem až akutní infarkt myokardu. Existují dva typy akutních hyperglykemických komplikací diabetu 1. a 2. typu:

diabetická ketoacidóza

hyperglykemický hyperosmolární stav

Jedná se o stavy ohrožující život, nicméně v průběhu kompenzace diabetu ale hrozí častěji komplikace opačného směru, tedy hypoglykemie.