Kdy navštívit svého očního lékaře

Autor:
MUDr. Marie Česká Burdová

Pracoviště: Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 13. 9. 2017


 • Pokud se zhorší vidění na dálku nebo čtení.
 • Pokud dochází k deformaci obrazu - např. na  Amslerově mřížce, deformace textu
 • Pokud se vidění rozmazává
 • Pokud jsou před okem vidět plovoucí tečky
 • Pokud je vidět stín (výpadek části zorného pole)
 • Pokud se objevují přechodné výpadky vidění
Důležité!
 • Diabetik nemusí mít žádné obtíže, přesto již může být obraz diabetické retinopatie rozvinut. 
 • Každý pacient s diabetem by měl mít svého očního lékaře.
 • Důležité jsou pravidelné kontroly očním lékařem. 
 • První oční kontrola je doporučována při stanovení diagnózy diabetes mellitus.
 • Další preventivní kontroly očním lékařem jsou obvykle doporučovány 1x ročně.
 • Při zjištění diabetické retinopatie vyžadující již léčbu je pacient odeslán na vitreoretinální pracoviště s diabetologickou poradnou, které je schopno léčbu zajistit.

Rozhodnete-li se dle shora uvedených informací navštívit očního lékaře,

vezměte si s sebou průkazku diabetika či poslední zprávu z diabetologie o vašem celkovém zdravotním stavu.