Diabetická neuropatie (poškození nervů)


Diabetická neuropatie (polyneuropatie) je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu.

Mohou být poškozeny jak nervy senzitivní, motorické, tak i vegetativní. Jde o nejčastější chronickou komplikaci diabetu.

Podrobně se tomuto problému věnuje MUDr. Piťhová viz dále v menu.