Diabetická neuropatie (poškození nervů)


Diabetická neuropatie (polyneuropatie) je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu.

Mohou být poškozeny nervy senzitivní, motorické i vegetativní. Jde o nejčastější chronickou komplikaci diabetu.

Podrobně se tomuto problému věnuje paní doktorka Piťhová, viz dále v menu.