Zásady prevence a léčby diabetického onemocnění ledvin

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 3. 6. 2018


K zásadám prevece i léčby diabetického onemocnění ledvin patří:

 • Důsledně léčit hyperglykémii, zvolit vhodný léčebný režim, snažit se udržet hodnoty glykovaného hemoglobinu v doporučeném rozmezí, zpravidla pod 53 mmol/l  (viz naši rubriku Cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu).
  Toto doporučení má význam zejména v časném stadiu onemocnění ledvin. Platí pro pacienty s diabetem 1., 2. i jiného typu. Má-li někdo v rodině osobu s diabetem a pokročilým onemocněním ledvin, musí toto doporučení brát obzvlášť vážně.
 • Správně léčit hypertenzi s cílem udržovat hodnoty krevního tlaku do 130/90 mmHg.
  Diabetik se má ptát lékaře na svůj krevní tlak, nebo si ho má sám měřit. Pokud jsou zjišťovány hodnoty vyšší než 130/90 mmHg, nemá se vymlouvat na to, že je rozrušen, že měl těžký den nebo že v noci nespal.
 • Nepřekračovat doporučené množství bílkovin v dietě okolo 1 g na kg tělesné hmotnosti.
  Diabetici by si neměli vynahrazovat chybějící sladkosti dvojnásobnou porcí masa! Nízkobílkovinná dieta ale také není vhodná. Zdravá osoba má přijímat 60 – 100 g bílkovin denně a diabetik by toto množství podle současných názorů neměl překračovat ani při normální funkci ledvin. Dojde-li k vzestupu hladiny močoviny v krvi nad 10 mmol/l, snižujeme příjem bílkovin na 60 g denně. Při hodnotách nad 15 mmol/l je nutné další snížení na 50 g či 40 g bílkovin denně. Dieta obsahující méně než 40 g bílkovin denně však není pro diabetiky dlouhodobě vhodná, protože vede k závažným poruchám výživy. Je proto lépe včas indikovat léčbu dialýzou či transplantací ledviny, protože pak může být příjem bílkovin opět volný. O tom, jak má vypadat nízkobílkovinná dieta, je vždy nutné se poradit  s dietní sestrou. Dietu s velkým omezením bílkovin je možné doplňovat dietetickými přípravky, které obsahují náhradu za nejdůležitější složky bílkovin (tzv. esenciální aminokyseliny, např. přípravek Ketosteril).
 • U diabetiků s otoky a hypertenzí omezovat příjem kychyňské soli.
  Nejprve zcela vynechají přisolování, později vynechají jídla s vysokým obsahem soli, jako jsou uzeniny, polévky a slané pečivo.
 • Včas rozpoznat a léčit další komplikace diabetu.
  Důležité je snažit se předejít rozvoji syndromu diabetické nohy, včas zahájit oční léčbu při rozvoji diabetické retinopatie. Nutné je též léčit případnou vysokou hladinu krevních lipidů (cholesterolu a triacylglycerolů).
 • Při nedostatečnosti ledvin správně volit perorální antidiabetika, protože některá z nich mohou být nevhodná.
 • U diabetiků léčených inzulinem důledně kontrolovat glykémii.
  Při snížené funkci ledvin často klesá potřeba inzulinu - část inzulinu se totiž za normálních okolností inaktivuje v ledvinách, a jeho potřeba se proto může snižovat. Při rozvinuté nefropatii je však kompenzace diabetu spíše obtížnější a snadno může docházet k hypoglykémiím.
 • V pokročilejších stadiích onemocnění ledvin diabetika sledovat v nefrologické ambulanci.
  Cílem je zajistit prevenci a léčbu kostního onemocnění při nedostatečnosti ledvin a správně léčit přidruženou anemii (chudokrevnost). Těmto otázkám se věnují nefrologové a mají také oprávnění podávat potřebné léky.
 • Nekouřit.
 • Dbát na přiměřenou fyzickou zátěž.
  Pravidelná fyzická zátěž je zpravidla vhodná, při nefropatii by však neměla být nadměrná. Neurčí-li lékař jinak, je pravidelné a přiměřené (bez navození stavu celkového vyčerpání) kondiční cvičení na místě.
 • Prevence a léčba močových infekcí.
  V případě opakujících se močových infekcí je nutné se snažit odstranit vyvolávající příčinu.
 • Diabetičky s trvalou proteinurií by neměly otěhotnět, neboť těhotenství by mohlo průběh nefropatie zrychlit.
 • Pro zpomalení rozvoje diabetické nefropatie se nyní studují některé nové léky, zaměřené na snížení proteinurie, případně na zastavení postupného poklesu glomerulární filtrace. Kromě důsledné léčby zvýšeného krevního tlaku však zatím žádné specifické léky pro toto použití nebyly ověřeny.