Zásady prevence a léčby diabetického onemocnění ledvin

Autor:
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Pracoviště: Klinika diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 3. 6. 2018


 • Důsledná léčba hyperglykémie, volba vhodného léčebného režimu, snaha udržet hodnoty glykovaného hemoglobinu v doporučeném rozmezí, zpravidla pod 53 mmol/l  (viz v naší rubrice Cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu). Má význam zejména v časném stádiu onemocnění. Platí to pro pacienty s diabetem 1., 2. i jiného typu. Má-li někdo v rodině s diabetem a pokročilým onemocněním ledvin musí toto doporučení brát obzvlášť vážně.
 • Správná léčba hypertenze s cílem nepřekračovat hodnoty 130/90 mmHg. Diabetik se má ptát na svůj krevní tlak nebo si ho sám měřit a nemá se vymlouvat na to, že je rozrušen, že měl těžký den nebo že v noci nespal.
 • Nepřekračovat doporučené množství bílkovin v dietě okolo 1 g/kg hmotnosti. Diabetici by si neměli vynahrazovat chybějící sladkosti dvojnásobnou porcí masa! Nízkobílkovinná dieta ale také není vhodná. Zdravá osoba má přijímat 60 – 100 g bílkovin denně a diabetik by toto množství podle současných názorů neměl překračovat ani při normální funkci ledvin. Dojde-li k vzestupu hladiny močoviny v krvi nad 10 mmol/l, snižujeme příjem bílkovin na 60 g bílkovin denně. Při hodnotách nad 15 mmol/l je nutné další snížení na 50 či 40 g. Dieta obsahující méně než 40 g bílkovin denně však není pro diabetiky dlouhodobě vhodná, protože vede k závažným poruchám výživy. Je proto lépe včas indikovat léčbu dialýzou či transplantací ledviny, kdy může být příjem bílkovin opět volný. O tom, jak má vypadat nízkobílkovinná dieta že vždy nutné se poradit  s dietní sestrou. Dietu s velkým omezením bílkovin je možné doplňovat dietetickým přípravky, které obsahují náhradu za nejdůležitější složky bílkovin (tzv. esenciální aminokyseliny, např. přípravek Ketosteril).
 • Nemocní s otoky a hypertenzí musí omezovat příjem kuchyňské soli. Nejprve zcela vynechají přisolování, později vynechají jídla s vysokým obsahem soli, jako jsou uzeniny, polévky a slané pečivo.
 • Včasné rozpoznání a léčba dalších komplikací diabetu, prevence syndromu diabetické nohy, včasná oční léčba při rozvoji diabetické retinopatie. Léčba případné vysoké hladiny krevních lipidů.
 • Při nedostatečnosti ledvin správně volit vhodná perorální antidiabetika, protože některá mohou být nevhodná. Při snížené funkci ledvin se může zvyšovat riziko hypoglykémií při léčbě inzulínem. Nutné je pravidelné monitorování.
 • V pokročilejších stádiích sledování v nefrologické ambulanci, prevence a léčba kostního onemocnění při nedostatečnosti ledvin, správná léčba přidružené anemie (chudokrevnosti). Těmto otázkám se věnují nefrologové a mají také oprávnění podávat potřebné léky.
 • Nekouřit
 • Přiměřená pravidelná fyzická zátěž je zpravidla vhodná. Při nefropatii by neměla být nadměrná. Neurčí-li lékař jinak, je však pravidelné kondiční cvičení bez celkového vyčerpání na místě.
 • Prevence a léčba močových infekcí. Při opakujících se močových infekcí snaha odstranit vyvolávající příčinu.
 • Při snížené funkci ledvin často klesá potřeba inzulínu. Část inzulínu se totiž za normálních okolností inaktivuje v ledvinách a potřeba inzulínu se může snižovat. Při rozvinuté nefropatii je však kompenzace spíše obtížnější a snadno může docházet k hypoglykémiím.
 • Diabetičky s trvalou proteinurií by neměly již otěhotnět, neboť těhotenství by mohlo průběh nefropatie zrychlit.
 • Pro zpomalení rozvoje diabetické nefropatie se nyní studují některé nové léky, zaměřené na snížení proteinurie, případně na zastavení postupného poklesu glomerulární filtrace. Kromě důsledné léčby zvýšeného krevního tlaku však zatím žádné specifické léky pro toto použití nebyly ověřeny.