Příčiny onemocnění

Autor:
as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole

Vloženo: 25. 10. 2017


Diabetická neuropatie patří mezi chronické mikrovaskulární komplikace diabetu a je definována jako difuzní nezánětlivé poškození struktury (ztráta myelinizace axonu a jeho degenerace) a funkce (zpomalení vodivosti a snížení amplitudy vzruchu) periferních nervů senzitivních, motorických i vegetativních. V praxi lze výsledek charakterizovat jako poruchu funkce nervových vláken, která nejsou schopna přenášet vjemy.

Nejvýznamnějším činitelem, který vede ke vzniku diabetické neuropatie, je dlouhodobá hyperglykémie. Některé teorie předpokládají i účast poruchy prokrvení cév, které nervy zásobují. V poslední době se předpokládá, že na rozvoji diabetické neuropatie, zejména u diabetiků 2. typu, se může podílet i hypertenze a poruchy metabolismu tuků. Výskyt neuropatie stoupá s věkem a především s délkou trvání diabetu.

Prakticky každý pacient, který diabetem trpí déle než 10 let, má více či méně významné známky polyneuropatie.