as. MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Pracoviště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole

zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
15006 Praha 5

Narozena 9. 5. 1965

1989 – LF UK Hradec Králové
1993 – atestace I.stupně z vnitřního lékařství
1995 – nástavbová atestace z diabetologie
1997 – atestace II.stupně z vnitřního lékařství
2007 – atestace z angiologie
2015 – ukončení doktorského studia „Ph.D.“ v oboru fyziologie a patofyziologie člověka

Praxe od ukončení VŠ studia

2010 - současnost – zástupce přednosty pro výuku Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole
2004 - současnost – odborný asistent 2.LF UK
2000 – současnost – sekundární lékař Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole, podiatrická ambulance, cévní ambulance, diabetologická ambulance
1989–2000 – sekundární lékař, Interní oddělení Krajské nemocnice v Liberci

Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách

Česká diabetologická společnost – člen výboru podiatrické sekce ČDS
Česká angiologická společnost – člen
Česká internistická společnost – člen
Česká společnost pro aterosklerózu - člen

Členství v oborových radách

člen oborové rady pro obor Angiologie

Pedagogická činnost

Výuka českých a zahraničních studentů III., IV., V. a VI. ročníku Mgr. programu oboru Všeobecné lékařství, 2. LF UK (předměty Klinická propedeutika, Interna I, II a III), přednášková činnost v postgraduálním vzdělávání lékařů

Další činnost

Je autorem či spoluautorem několika vědeckých monografií, vědeckých originálních a přehledných článků. Každoročně aktivně přednáší na řadě odborných seminářů, kongresů a symposií.