Jak měřit glykémii


Možnost relativně přesného měření glykémie pacientem v domácím prostředí přinesla velký zlom v celkové terapii diabetu. Umožňuje pacientovi samostatnou úpravu inzulinoterapie, tím pádem i zlepšení celkové kompenzace diabetu a zvýšení bezpečnosti léčby.

První osobní glukometr byl vyvinut v 80. letech 20. století. Do této doby jedinou možností domácího, alespoň přibližného, stanovení hladin glukózy v těle bylo pomocí glykosurie (množství glukózy v moči). Od té doby prošlo měření glykémie rozsáhlým vývojem.

V dnešní době patří mezi základní možnosti měření:

  1. Stanovení glykémie pomocí glukometru
  2. CGMS (kontinuální monitorace „glykémie“ resp.správné koncentrace glukózy)