Vývoj v oblasti měření glykémie

Autoři:
MUDr. Pavlína Krollová, Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 9. 3. 2018


Dříve se kontrola léčby diabetu opírala o stanovení glukózy a ketolátek v moči metodami, které známe spíše z hodin chemie. Používalo se Benediktovo a Lestradetovo činidlo. Výsledek byl v podstatě retrospektivní a pacient si musel doma zřídit vlastně malou chemickou laboratoř. Po roce 1985 se objevily diagnostické proužky na moč. Močové proužky by měly být využívány i dnes. Zejména je důležité pomocí nich stanovovat přítomnost ketolátek. Pokud má diabetik v moči glukózu, znamená to, že její koncentrace v krvi v předchozím období překročila 10 mmol/l (tzv. ledvinný práh pro glukózu). Pokud má člověk vysokou glykémii, v moči má glukózu
a pokud se v ní objeví i ketolátky – je to varovné znamení, že se rozvíjí diabetická ketoacidóza
a s tímto stavem je potřeba něco okamžitě dělat.

Ketolátky je dnes možné stanovovat i v krvi. Byl vyvinut glukometr, který při použití speciálních testovacích proužků, změří koncentraci ketolátek. Pro běžnou praxi jsou ale postačující močové proužky, byť nezachytí všechny tři typy ketolátek.

Občas je také dobré si vyšetřit moč ráno, kde přítomnost ketolátek v moči bez přítomnosti glukózy může znamenat, že v noci byla glykémie příliš nízká a je na toto období se potřeba v dalších dnech zaměřit.

Neinvazivní měření glykémie - bez nutnosti odběru krve

  • Jedno z vysoce zkoumaných témat technického vývoje v diabetologii
  • Zatím jednou z mála novinek na tomto poli je glukometr Glucotrack
    -Stanovení přes kožní povrch na ušním lalůčku - připojeno jako klipsová náušnice

⇒ Bez nutnosti odběru krve při opakovaných měřením

  • Určen zatím pouze pro diabetiky 2. typu a pacienty s prediabetem
  • Výsledky nejsou tak přesné jako při stanovení glykémie přímo z kapky krve
  • Na českém trhu zatím není dostupný
  • V budoucnu se dá předpokládat rozvoj těchto metod
    -možnost nahrazení pravidelných měření glykémie

Rostoucí role mobilních telefonů

Vývoj aplikací pro mobilní telefony spojené s vnějším nástavcem, který se na telefon připojí a umožní jeho používání namísto glukometru

Propojení glukometru s telefonem

⇒ automatické zasílání dat pacientovi, jejich uložení do paměti počítače, případné odeslání diabetologovi

Aplikace umožňující dle glykémie a sacharidových (výměnných) jednotek vypočítat bolusovou dávku inzulinu (tzv. kalkulovaný bolus)