Selfmonitoring glykémie

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 18. 10. 2017


Selfmonitoring glykémie  =  vlastní stanovení hladiny glukózy v krvi

na začátek přiblížení několika základních pojmů:

Glykemický profil

  • malý glykemický profil

měření 4 x denně - před snídaní, před obědem, před první večeří, před spaním

měření před spaním by mělo být min 2 h po večeři, typicky kolem 22 h ale může se lišit hodinou den ode dne (do deníku diabetika nutno zapsat přesný čas) – není závislé na době podání bazálního inzulinu

  • velký glykemický profil

7- 8 měření - před snídaní, obědem a večeří, 2 h po hlavních jídlech, před spaním  + případně 8. měření ve 3 h v noci

Velký glykemický profil je nutné měřit opakovaně při nastavování léčby inzulinem, kdy nám umožňuje stanovit optimální dávky prandiálního inzulinu (inzulinu podávaného před jídlem) – ideálně by měla glykémie stoupnout po jídle maximálně o 2 mmol/l a následně klesnout zpět na výchozí hodnotu. Znalost lačných glykémií a glykémie v noci je pak důležitá k posouzení, zda je dávka bazálního inzulínu vyhovující a zda nedochází k nočním hypoglykémiím či zda glykémie nestoupá výrazněji nad ránem (fenomén úsvitu).

Velký glykemický profil je nutné měřit také před návštěvou diabetologa, v nemoci, při zhoršení kompenzace diabetu, v těhotenství.

Bazální inzulin

  • Bazálním inzulinem je myšlen středně rychle působící inzulin (podávaný večer ve 22 h, příp. 2 x denně) nebo dlouze působící inzulin (podávaný 1 x denně – většinou večer, ale umožňující svým relativně vyrovnaným celodenním působením i podávání ráno).
  • Bazální dávka (tzv. bazál) u inzulinové pumpy vyjadřuje základní nastavené dávky uvolňované pumpou během celého dne – vyjadřované v jednotkách inzulinu za hodinu.

Bazálním inzulinem se snažíme co nejlépe simulovat (napodobit) přirozenou sekreci inzulinu, která probíhá v těle osoby bez diabetu po celý den, nezávisle na stravě nebo jiných podnětech.

Prandiální inzulin

Je pojem užívaný pro rychle a velmi rychle působící inzuliny podávané před jídlem.

Podívejte se také na edukační VIDEO v rubrice EDUKACE