Budoucnost selfmonitoringu


Lze očekávat další rozšiřování užívání glukózových senzorů a to nejen u pacientů s diabetem 1.typu, ale
i u 2.typu, příp. u dalších typů diabetu. Vývoj glukózových senzorů směřuje k jejich miniaturizaci, zlepšování přesnosti (byť je nyní již jistě uspokojivá) a k prodloužení doby funkce.

Jako přijímače pro senzory se stále více (u těch pacientů, co nepoužívají inzulínovou pumpu) budou uplatňovat moderní mobilní telefony. Přenos dat na různá centrální úložiště také umožní odborníkům stále více poskytovat pružně v případě potřeby konzultaci na dálku.

S budoucností selfmonitoringu a se zaváděním nových technologií se ale otevírají otázky, které nyní stále více začínají řešit techničtí specialisté. Tyto otázky se týkají zabezpečení dat (security), bezpečnosti dat (safety)
a ochrany soukromí (privacy). Dochází přitom ke sbližování medicíny s technickými obory.