Selfmonitoring glykosurie (přítomnosti glukózy v moči)


●  Za normálních podmínek se glukóza v moči nenachází.
●  Při vysoké hladině glukózy v krvi ji ledviny již nezvládají vychytávat zpět a tak dochází k jejímu vylučování do moči. U každého pacienta se dostává cukr do moči při jiných hodnotách glykémie. Tato hodnota se nazývá renální - ledvinný práh (u většiny lidí se pohybuje kolem 9-10mmol/l)
●  Při léčbě diabetu 2. typu skupinou antidiabetik zvaných glifloziny dochází ke vzniku glykosurie, která je ovšem terapeutickým cílem.

Stanovení glukózy v moči:

Provádí se ponořením testačního proužku (Gluco phan, Combur test, Dia phan...) do vzorku moči.
Hodnocení je semikvantitativní - světle žluté zbarvení proužku se mění dle koncentrace glukózy v moči na zelenavézeleno-modré, intenzita zbarvení má čtyři stupně

Nevýhody:
-    nemusí odpovídat přesně glykémii
-    dle glykosurie nelze určit hypoglykémii
-    stanovení je pouze orientační - nelze využít k diagnóze diabetes mellitus ani k úpravě terapie
-    u každého jedince se mírně liší renální práh (hodnota glykémie, kdy se glukóza dostává do moči)
-    řada látek má vliv na správný výsledek
     - např. při vysokých hladinách kyseliny askorbové (vitamin C) dochází ke stanovení falešně nižších výsledků
-    při poškození tubulárních buněk ledvin je glukóza do moče vylučována při mnohem nižších hodnotách

Výhody:

-     neinvazivní metoda
-     levná

Pozn.:
Stanovení glykosurie se v rámci selfmonitoringu již dnes prakticky nevyužívá.

Používalo se hojně v době, kdy neexistovaly pro pacienty osobní glukometry.