informační zdroje pro kapitolu selfmonitoring

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 19. 10. 2017


  • Pelikánová Terezie, Vadimír Bartoš a kolektiv, PRAKTICKÁ DIABETOLOGIE, 5.aktualizované vydání, Praha, Maxdorf jessenius, 2011, ISBN 978-80-7345-244-5
  • Lebl Jan, Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník a kol., ABECEDA DIABETU, 4. rozšířené a přepracované vydání, Praha, Maxdorf, 2015, ISBN 978-80-7345-438-8
  • ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST, Standardy a doporučení [online], Praha, Česká diabetologická společnost, MeDitorial © 2017 [cit.13.10.2017], Dostupné z: http://www.diab.cz/standardy
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Číselníky [online], VZP ČR ©2015 [cit.13.10.2017], Dostupné z: https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_993.pdf