Měření glukometrem

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 10. 3. 2018


Vlastní měření

 • Před měřením omytí prstů teplou vodou a mýdlem (NEpoužívat dezinfekci - hrozí zkreslení výsledků)

⇒    zlepšení prokrvení prstů
⇒    odmaštění prstu ⇒ kapka krve se nerozteče

 • Před vpichem místo odběru osušit
 • Zasunout testovací proužek do glukometru - glukometr se v této chvíli obvykle sám zapne
 • Získat kapku krve (viz. níže část: Odběr kapky krve)
 • Nanést vzorek krve na testovacího proužek (viz níže část: Testovací proužky)
 • Dále postupujeme dle návodu u příslušného glukometru
  - u většiny začne automaticky vyhodnocování výsledku
 • Po několika sekundách vidíme na displeji výslednou hodnotu glykémie
 • Ošetříme místo vpichu, odstraníme proužek


Odběr kapky krve

 • Provádí se z kapky kapilární krve
 • Tradiční je odběr z prstů ruky
  - je vhodné vyhradit několik prstů, nejlépe 3. a 4. prst nedominantní ruky

⇒ nebudou rozpíchané všechny prsty
⇒ po opakovaných vpiších ve stejných místech se postupně sníží citlivost a bolestivost

- odebíráme z vnějšího okraje špičky prstu (NE z bříška prstu nebo z okraje nehtového lůžka = více bolestivé)


 • Na odběry kapky krve lze u většiny glukometrů využít i alternativních míst
 • Menší bolestivost
 • Předloktí, paže, lýtko, malíková a palcová strana dlaně, prsty na nohou
 • U dětí patička, ušní lalůček
 • Využívá se speciálních nástavců na odběrová pera (autolancety)

⇒  mění hloubku vpichu

 • Naměřené hodnoty z těchto míst mohou být o něco nižší (rozdíl není klinicky významný)
 • Autolanceta se v tomto případě po vpichu oddaluje od kůže až po vytvoření celé kapky krve
 • Při podezření na hypoglykémii  nebo v jiné akutní situaci musí být provedeno měření z prstu !!!
  • Na alternativních místech často dochází ke zpoždění vývoje hodnot glykémie a to až o 20minut (změna glykémie během těchto 20minut může být závažná)
 • Provádí se dnes hlavně odběrovými pery (autolancetami) s vyměnitelnými lancetami (jehličkami), které jsou součástí skoro každé sady ke glukometru (obr. 1, 2)

⇒    Zjednodušení odběru

 • Je možno použít i jednorázové lancety (obr. 4)
 • Jehly se v domácím monitoringu prakticky neužívají (od jejich používání se ustupuje i ve většině zdravotnických zařízení)
 • U části autolancet lze nastavit hloubku vpichu (dle potřeby pacienta)
 • Vpich je povrchový ⇒ méně bolí
 • Jehličku (lancetu) v odběrovém peru měnit po každém použití (obr. 3)


 • Část moderních odběrových per nepoužívá klasické lancety, ale bubínky obsahující několik lancet najednou (např. Accu- Chek Fastclix nebo Multiclix)


 • Některá odběrová pera (autolancety) mají jako doplněk nástavec pro odběr krve z alternativních míst (viz. výše)

Testovací proužky            

 • Po přiložení proužku ke kapce krve by se měla krev sama nasát
 • Testovací proužky by měly být uchovávány při pokojové teplotě v originální správně uzavřené tubě, aby nezvlhly.
 • Jsou na jedno použití
 • Každý glukometr má specifické testovací proužky ⇒ NEzaměňovat proužky mezi různými typy glukometrů (viz obr. 6)


 • Stanovení glykémie by mělo být ideálně za pokojové teploty
 • U některých glukometrů je ještě nutné nastavení přístroje na nové balení proužků
 1. Zadáním čísla proužků do glukometru
 2. Vložením čipu, který je v balení proužků, do glukometru
 3. Bez nutnosti nastavení -  je automaticky provedeno při zasunutí nového proužku - např. u glukometru Wellion, Freestyle Freedom, Contour plus...
   

Pozn.:
Pokud si stále nevíte s měřením rady na internetu je možno najít velké množství originálních videí s postupem měření pro konkrétní glukometry, např. GlucoLab, Accu-Chek Performa,


Vliv na měření:

 • Velikost kapky krve nanesené na testovací proužek
 • Dotek prstu na reakční plošce proužku před nanesením krve
 • Mokré nebo špinavé prsty
 • Znečištěný glukometr
  + předchozí ponoření do tekutiny
 • Špatná kvalita proužků (nedodržení expirační doby, nesprávné skladování - zvlhnutí nebo přehřátí)
 • Chybný kód při kalibraci proužků
 • Některé glukometry mohou být ovlivněny velmi nízkou teplotou nebo vysokou nadmořskou výškou
  - správná funkce je při 10-40°C, neměly by být (glukometry ani proužky) vystaveny silným zdrojům tepla

Při chybných výsledcích měření je nejprve třeba vyloučit lidskou chybu, teprve poté prohlásit, že se jedná o technickou poruchu glukometru nebo o vadu testovacích proužků.

 • Kalibrace glukometru by měla být prováděna 1-2xročně
 • Jako jednotka měření glykémie v ČR se používá mmol/l -  glukometry mohou být někdy chybně nastaveny na mg/dl používaný v zahraničí (pozn. pro zajímavost – pro převod hodnoty z mg/dl dělíme osmnácti tj. 180 mg/dl = 10 mmol/l)
 • Kalibrační roztoky pro domácí použití obsahující přesně stanovenou koncentraci glukózy - umožní nám kontrolu správnosti měření.
  - jsou vyráběny jednotlivými výrobci ke každému glukometru
  - Ideální je jeho použití min 1x týdně
  - Před použitím by měl mít kalibrační roztok pokojovou teplotu

Pozn.:

- při čištění glukometru by se do vstupu pro testovací proužky a přes data port neměla dostat žádná tekutina
- glukometr je možno otřít navlhčenou utěrkou