Cílové hodnoty glykémie

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 18. 10. 2017


 • Každý pacient by měl mít stanoveny individuální cílové hodnoty glykémie.
 • Pro tělo je nebezpečná nízká i vysoká glykémie, stejně tak časté kolísání mezi nimi není dobré, protože zvyšuje riziko vývoje pozdních komplikací.
 • U starších pacientů a malých dětí se spokojíme i s poněkud vyššími hladinami glykémie (cukru v krvi), abychom se tak vyhnuli těžké hypoglykémii, která může být nerozpoznaná a může být i život ohrožující.
 • Naopak u mladých diabetiků, zvláště pak 1. typu, je cílem co nejtěsnější kompenzace (vyrovnané hladiny glykémie odpovídající zdravé populaci).
 • Cíle se samozřejmě mohou s každou kontrolou u lékaře upravovat.

Česká diabetologická společnost uvádí tyto cílové hodnoty :

pro děti

 • glykovaný hemoglobin pod 59 mmol/mol
 • glykémie nalačno 5-8 mmol/l
 • glykémie za 2 hod po jídle 4-10 mmol/
 • glykémie před spaním 6,7-10 mmol/l
 • glykémie v noci 4,5-9 mmol/l
   

pro dospělé s diabetem 1. typu

 • glykovaný hemoglobin pod 45 mmol/mol
 • glykémie nalačno 4-6 mmol/l
 • glykémie za 2 hod po jídle 5-7,5 mmol/l

Lékař ale samozřejmě může u každého pacienta stanovit individuální cíle, které budou vyhovovat danému stavu a životní etapě diabetika.

Hypoglykémie
= příliš nízká hladina cukru v krvi

Tím je u zcela zdravého jedince míněna hodnota glykémie pod 3,9 mmol/l, kdy sice nedochází k ohrožení na životě, ale jedná se o varovný signál, který by měl vést k doplnění sacharidů.

 • Projevuje se třesem, nesoustředěností, zmateností, pocením, rozostřeným viděním, bušením srdce... (pacient v hypoglykémii může vypadat i jako opilý).
 • Vyskytuje se u pacientů léčených inzulinem nebo léky na cukrovku (antidiabetiky) zvyšujícími sekreci (tvorbu a uvolňování) inzulinu (jedná se o léky ze skupiny derivátů sulfonylurey a na toto nebezpečí je vždy upozorněno v příbalovém letáku).
 • Jelikož glukóza je nezbytná pro funkci mozku, může se jednat potenciálně o život ohrožující stav vedoucí k bezvědomí a následné smrti.
 • Opakovaná těžká hypoglykémie může zanechat na mozkových buňkách trvalé následky vedoucí k epilepsii nebo poruše kognitivních funkcí (procesy myšlení).
 • U některých pacientů může hypoglykémie probíhat bez příznaků (nerozpoznaně) - hlavně noční hypoglykemie nemusí být vůbec zaznamenány a mohou mít špatný vliv na dlouhodobé mozkové funkce. Zde je velkým přínosem kontinuální monitorace glykémie.
 • Na druhou stranu při zachování bezpečnostních pravidel, které musí být opakovaně zdůrazněny v rámci edukace pacientů léčených výše specifikovanými potenciálně hypoglykemizujícími léky, není důvod k přehnanému strachu a úzkosti z hypoglykémie.
 • Velice důležité je, aby byl pacient vybaven průkazem diabetika upozorňujícím na možnost hypoglykémie (pokud cestuje do zahraničí tak minimálně i v anglickém jazyce) a aby měl vždy prostředky pro zvládnutí hypoglykémie (hroznový cukr, džus, na dojedení pak sušenku apod.).
 • V případě hypoglykemického bezvědomí není možné nic podávat ústy, hrozilo by nebezpečí vdechnutí a udušení. Je nutné přivolat ihned záchrannou službu, která podá nitrožilně glukózu. Ideální první pomocí je v tomto případě podání injekce glukagonu https://www.youtube.com/watch?v=cwvXyR1yNjA, https://www.youtube.com/watch?v=wQvfZua9eeA.

Hyperglykémie
= vysoká (vyšší) hladina cukru v krvi

 • U diabetiků je hyperglykémií míněna hodnota ráno nalačno vyšší než 6-7mmol/l, po jídle a během dne pak více než 8-10mmol/l.
 • Vysoké hladiny glykémie pacient obvykle subjektivně nepociťuje. Někdo může udávat například únavu.
 • Mezi příznaky patří žízeň, zvýšené močení, dlouhodoběji působící hyperglykémie se projeví hubnutím, opakovanými kožními a gynekologickými záněty apod.
 • Hyperglykémie má hlavně škodlivé účinky z dlouhodobého hlediska. Výrazně totiž zvyšuje riziko vzniku chronických komplikací diabetu.
 • Z krátkodobých škodlivých účinků je tu riziko vzniku diabetické ketoacidózy, která hrozí především u pacientů s diabetem 1. typu.

Time in range
= čas strávený v cílovém rozmezí glykémií

 • vyjadřuje % času které diabetik strávil během dne v cílovém rozmezí glykémií

Proč je užíván time in range:

 • Hodnota glykovaného hemoglobinu může být zkreslena  - např. nižší hodnoty glyk. hemoglobinu při opakovaných hypoglykémiích (zkreslení vysokou variabilitou = kolísáním glykémií)
  - zkreslení hodnot při anémiích, závažné renální insuficienci nebo dialýze...
 • Jednotlivé naměřené glykémie na glukometru naopak zachycují jen stav v okamžiku měření, což může být výrazně zavádějící (viz obrázek kolísání glykémií během dne)

 • Z výše uvedených důvodů se především u diabetiků 1. typu začalo využívat hodnocení času stráveného v  cílovém rozmezí glykémií