Srovnání hybridních okruhů (systémů)

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 10. 11. 2022


V České republice jsou v tuto chvíli oficiálně schváleny čtyři hybridní systémy.

Základní schopnost upravovat dávku bazálního inzulinu (navyšovat, snižovat, případně zcela zastavit výdej) mají všechny tyto hybridní okruhy. Liší se však algoritmy ("přesnými postupy"), podle kterých se řidí. Každý systém má současně své určité specifické vlastnosti a je tvořen určitými technickými částmi.

Následující tabulka přináší alespoň základní srovnání schválených systémů

Hybridní okruhy

MiniMed 780G

- funkce SmartGuard

Systém Control-IQ

CamAPS

TouchCare Nano system

Inzulinová pumpa

MiniMed 780G

Tandem t:slimX2

 Ypsopump

TouchCare Nano A8 pumpa - náplasťová

Senzor + vysílač

Guardian 3

Guardian 4

Dexcom G6

Dexcom G6

TouchCare Nano A8 CGM

Umístění základního algoritmu

Inzulinová pumpa

Inzulinová pumpa

Mobilní telefon - aplikace mylife CamAPS FX

- zatím pouze na Android

Mobilní telefon - aplikace Medtrum Easy Patch

 - na IOS  i Android

Datamanažer

U systému CamAPS a TouchCare Nano není řídící program pro hybridní okruh přímo v pumpě. Tzn. že je nutné mít poblíž (v dosahu bluetooth) neustále funkční mobilní telefon (případně u systému TouchCare Datamanažer). Systém jinak nefunguje a pumpa podává inzulin dle základního nastavení.

Ovládání pumpy/podávání bolusů

Inzulinová pumpa

Inzulinová pumpa

Mobilní telefon

Mobilní telefon

Schopnost učení se z předchozích dnů

Ano

Ne

Ano

Ano

Možnost nastavit více osobních profilů (režimů)

Ne

Ano

Ne

Ano

Cílová hladina glukózy v základním režimu

Volitelná

5,5mmol/l

6,1mmol/l

6,7mmol/l

Není volitelná

mezi 6,25 a 8,9mmol/l

Volitelná

v rozmezí 4,4-11mmol/l

lze nastavit rozdílný cíl pro různou denní dobu

Volitelná

5,6mmol/l

6,1mmol/l

6,7mmol/l

Citlivost na inzulin

Vypočítává systém 

Nutno zadat

Vypočítává systém

Nutno zadat

Schopnost podat autokorekční bolusy

Ano

Schopný podat malé autokorekční bolusy -  kldině 1x za 5minut

Ano

Podává je při glykémii nad 10mmol/l. Jsou vypočítány dle glykémie a citlivosti na inzulin -  podání max 1x za 60minut

Ne

Ano

Možnost podat jednoduchý ruční korekční bolus

Ne

Ano

Ano

Ano

Možnost podat rozložený bolus Ne

Ano

 - ale maximálně na 2hodiny

Má možnost zvolit “pomalu se vstřebávající jídlo”

 -  pumpa poté očekává pozdější nárůst glykémií

Ne

Podmínky schválení užívání těchto okruhů

Pacienti  > 7 let věku

Dávka inzulinu od 8j/den

Pacienti od 6 let věku

Váha nad 25kg

Dávka inzulinu od 10j/den

Pacienti > 1 rok věku

Váha od 10-300kg

Dávka inzulinu od 5j/den do 350j/den

Pacienti od 2let věku

ale 

 Váha od 22kg

Dávka inzulinu od 10j/den

Oficiálně schválena pro užití těhotnými

Ne

Ne

Ano

Ne

Jiné specifické funkce

Režim spánek

-  změní cílové hladiny glykémie

Boost mód

 -  má být volen při očekávání nárůstu glykémií

 - sníží citlivost na inzulin, což dle vývoje glykémie povede případně k navýšení dávky inzulinu

Má několik fází fungování, ve kterých nabízí speciální funkce

- ve II. fázi rozložený nebo kombinovaný bolus

- ve III. fázi lze po aktivaci systému zadávat pouze oznámení o jídle a pumpa by měla sama podávat bolusy