Jak aplikovat inzulin

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 5. 9. 2018


Místa aplikace

 • Aplikace v domácím prostředí pouze do podkoží (subkutánně).
 • Do míst s dostatečnou vrstvou podkožního tuku, bez větších krevních cév
  • např. do podkoží břicha, paže (NE předloktí), přední a zevní strany stehen, hýždí.
  • Intravenózní podání (do žíly) je vyhrazeno pro zdravotnická pracoviště.

 • Místa aplikace je vhodné pravidelně střídat.
  • Opakované vpichy do stejného místa mohou vést ke komplikacím jako je lipodystrofie nebo lipohypertrofie
  • NEpodávat inzulin do zarudlých, bolestivých, zduřelých nebo jinak změněných míst

Rychlost vstřebávání

 • Dle místa aplikace se liší i rychlost vstřebávání inzulinu       
  • nejrychleji: břicho
  • následně: paže a stehna
  • nejpomaleji: na hýždích.
  • Rychlost vstřebávání je ovlivněna i prokrvením tkání, které se zvyšuje např. při pohybu (zatížení dané části těla)
  • např. rychlejší vstřebávání na stehnech při běhu, na rukou při posilování…
  • Není vhodné aplikovat inzulin do míst, která plánujeme zatěžovat
  • Vliv na vstřebávání má i teplota - ať již celková teplota okolí a s tím související teplota celého těla nebo lokální teplota (v určitém místě).
  • Sauna např. urychlí vstřebávání až o 100%
  • Při pobytu v chladu nebo při lokálním prochladnutí (např. stehen při nedostatečném oblečení) je nástup účinku inzulinu pomalejší
  • Masáž místa vpichu vstřebávání urychluje
  • Velká vrstva podkožního tuku nástup účinku zpomalí

 • Před jídlem je vhodná aplikace do rychlých míst (břicho, paže)
 • U bazálního inzulinu na rychlosti nástupu tolik nezáleží, může být proto aplikován do míst s pomalým vstřebáváním (např. hýždí)

Jehly

 • Jehly k inzulinovým perům existují v různých délkách.
  • Výběr délky závisí hlavně na množství podkožního tuku
 • Dnes dostupné jehly jsou určeny k jednorázovému použití -  měly by být proto po každé aplikaci vyměněny.
  • Při opakovaném použití nelze zajistit sterilní podání (bez přenosu infekce).
  • Dalším rizikem je otupení, případně zahnutí jehly
  • Opakované použití je stále u diabetiků časté (hlavně s ohledem na úhradu jehel pojišťovnou - ta činí 200 ks/rok)
  • Po výměně jehly je potřeba zkontrolovat její průchodnost.
  • Nastavíme na peru 1 jednotku, kterou odstříkneme.
  • U hrotu jehly by se měla vytvořit kapička inzulinu


Nastavení dávky


 

Technika samotné aplikace (podání) inzulinu

 • Před podáním inzulinu vždy zkontrolujte zda se jedná o správný inzulin
 • Bazální  inzuliny je potřeba před použitím promíchat. NEprotřepávat.
 • Předplněná inzulinová pera několikrát otočit.
 • Zásobníky do trvalých per poválet opatrně v dlaních.
 • Dezinfekce místa vpichu při dodržování správných hygienických pravidel není nutná
 • Vpich provádíme pod úhlem 45-90° do podkoží (dle množství podkožního tuku)
 • Hlavně u hubených pacientů je vhodné utvořit kožní řasu (vyhneme se tím aplikaci do svalu)
 • Po vpichu zmáčkneme dávkovací tlačítko inzulinového pera dokud není cítit cvaknutí
 • Jehlu necháme ještě kolem 6-10 vteřin v podkoží.
 • Až poté opatrně vytáhneme.
 • Snížíme tak pravděpodobnost vytečení inzulinu ven.
 • Na stupnici jednotek by se po správném podání měla objevit nula

POZOR:

 • Při aplikaci příliš hluboko může dojít k podání do svalu
 • Při aplikaci mělce může část inzulinu po vytažení jehly vytéct