Hybridní okruh

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol


Ač to tak může znít, NEjedná se o závodní okruh pro hybridní automobily, ani tento pojem nemá spojení s křížením různých živočišných druhů.

Jde o propojení inzulinové pumpy a kontinuálního senzoru. To však není nic úplně nového. Co tedy dělá toto propojení hybridním okruhem? Je to schopnost pumpy na základě dat ze senzoru upravovat samostatně dávku bazálního inzulinu (navýšit, snížit či ji plně zastavit), případně dle potřeby podat automatický korekční bolus (bez nutnosti zásahu diabetikem). Pacient ale stále musí (nebo by alespoň měl) aplikovat bolusy před jídlem. Tato činnost je usnadněna pomocí bolusového kalkulátoru nebo speciálními možnostmi u systému CamAPS a TouchCare Nano. Bez pacienta však ani tento systém není schopen sám pracovat. 

ZÁKLADNÍ SCHOPNOSTI HYBRIDNÍHO SYSTÉMU:

Jednotlivé hybridní okruhy (systémy) schválené v ČR mají určité odlišnosti. Všechny však mají základní funkce podobné, i když u každého mohou mít trochu jinou formu:

Samostatná úprava bazálních dávek inzulinu (zvyšování i snižování)

 • Systém sbírá data ze senzoru a pumpy (vývoj hladin glukózy, dávky podávaného inzulinu…)
 • Pomocí zabudovaného algoritmu poté informace vyhodnotí a určí nejpravděpodobnější další vývoj hladin glukózy. Podle toho upraví dávku podávaného bazálního inzulinu
  • Při očekávaném vzestupu hladiny glukózy navýší pumpa dávku bazálního inzulinu.
  • Naopak, je-li předpokládán pokles, sníží dle potřeby výdej bazálního inzulinu.
 • Úpravy systém dělá samostatně (bez nutnosti příkazu od diabetika).
 • Pomáhá tak zabránit vzniku vysokých nebo nízkých hladin glykémií a zvýšit čas strávený v cílovém rozmezí (tzv. time in range)
 • Vyhodnocení a úprava potřebné dávky inzulinu probíhá opakovaně během dne (např. u pumpy MiniMed 780G více než 280x denně)

Podání autokorekčního bolusu

 • Při předpokládaném velkém vzestupu hladiny glukózy (např. u pumpy t:slimX2 při očekávaném vzestupu nad 10 mmol/l) podá samostatně automatický korekční bolus.
 • Mimo jiné tímto způsobem napomáhá upravovat hladiny glukózy, pokud diabetik zapomene podat bolus k jídlu nebo pokud jsou sacharidy v jídle nepřesně spočítané
 • Systém CamAPS jako jediný ze schválených systémů nepodává autokorekční bolusy, ale vše vyrovnává výraznějším navýšením bazálních dávek

Zastavení podávání bazálního inzulinu

 • Při očekávaném výrazném propadu glykémie je schopna pumpa úplně zastavit podávání inzulinu.

Bolusový kalkulátor

 • Do pumpy je pacientem zadáván plánovaný příjem sacharidů. Pumpa na základě této hodnoty, nastaveného inzulin-sacharidového poměru, hladiny glukózy a aktivního inzulinu vypočítá, kolik jednotek inzulinu by mělo být podáno. Následně po schválení pacientem tento bolus podá.
 • Systém CamAPS a TouchCare Nano mají kromě klasického bolusového kalkulátoru i speciální možnosti podávání bolusů k jídlu

TECHNICKÉ VYBAVENÍ:

Pro funkční hybridní okruh jsou potřeba 3 základní prvky

 • Inzulinová pumpa s příslušenstvím
 • Senzor
 • Vysílač
 • U systému CamAPS a TouchCare Nano je pak i nezbytný mobilní telefon, do kterého půjde nainstalovat “řídící” aplikace

Co je nutné od pacienta, aneb PROČ ANI TENTO SYSTÉM NENÍ SAMOSPÁSNÝ:

Správně počítat a zadávat sacharidy

 • Všechny systémy mají zabudovaný bolusový kalkulátor. Ten po zadání sacharidů spočítá (podle inzulin-sacharidového poměru, glykémie, citlivosti...) velikost bolusu, který by měl být podán. Je však nutné správně spočítat sacharidy, které budou pacientem přijaty (snězeny, vypity).
 • Systém je schopen při stoupání hladiny glukózy navýšit dávku bazálního inzulinu, případně podat automatický korekční bolus a tím pomoci při chybném zadání nižšího množství sacharidů. Ani relativně rychlé reakce pumpy ale nedokáží plně vyrovnat velké odchylky v počítání sacharidů nebo dokonce úplné zapomenutí podání bolusu k jídlu.

Bolusy je nutné podávat včas

 • I zde platí, že bolus je nutno podat před jídlem, přesná doba je dána dle typu inzulinu a rychlosti reakce u jednotlivých pacientů.
 • Podávání až po jídle (nebo i během jídla) stále vede k prudšímu vzestupu glykémie. Ten může být následně vyrovnán působením podaného bolusu nebo korekcí pumpou, ale již s určitým odstupem - diabetik se tak zbytečně dostává do hyperglykémie.
 • Podání bolusů určených k jídlu až delší dobu po samotném jídle naopak může vést k hypoglykémii. Systém už totiž začne bojovat se vzrůstající glykémií (navýšením bazání dávky, případně podáním autokorekčních bolusů) a teprve přijde bolus od pacienta. To vede k nahromadění větší dávky inzulinu (z bolusu k jídlu +  vyšších dávek inzulinu již podaných pumpou) a riziku hypoglykémie.
 • Vzestupy hladiny glukózy spojené s jídlem pumpa postupně zvládne. Ale protože se jedná o neočekávaný rychlý nárůst, může jí to  trvat delší dobu.

Správné nastavení inzulin-sacharidového poměru

(aneb kolik 1j inzulinu pokryje přibližně sacharidů)
 • S nastavením tohoto parametru Vám pomůže lékař. Je ale nutné  v praxi zhodnotit, jestli zadané údaje odpovídají a nepotřebují poupravit.
 • Hodnota se může lišit v různých úsecích dne (např. vlivem v těle uvolňovaných hormonů může být ráno a dopoledne inzulin- sacharidový poměr nižší. To znamená, že 1j pokryje u některých jedinců méně sacharidů během snídaně než během oběda a večeře.
 • Snížením tohoto poměru Vám pak bude bolusový kalkulátor nabízet větší bolusy k jídlu.
 • Navýšením tohoto poměru naopak dochází ke snížení doporučených bolusů.

Nutné pravidelné výměny kanyly (infuzního setu)

Zvládnutí technického ovládání pumpy  a práce s jednotlivými částmi systému

Umět reagovat na případné technické problémy, výstrahy a upozornění

 • I u takto pokročilého systému se mohou vyskytnout (a vyskytují) pro pumpu nebo senzor běžné technické závady.
 • Např. ucpání hadičky infuzního setu, zalomení kanyly, odchlípení senzoru, reakce v místě zavedení kanyly nebo senzoru…
 • Některé výstrahy mohou na tyto situace upozorňovat (často nepřímo - viz výstraha na max.množství inzulinu u t:slim X2)
 • Pacient musí umět tyto obtíže rozpoznat a vědět, jak na ně reagovat.

PRO KOHO JE SYSTÉM URČEN

Systém je primárně určen pro diabetiky 1. typu. Musí jít o spolupracující pacienty. Účelem zahájení této terapie je zlepšení kompenzace diabetu (zlepšení time in range), snížení variability glykémií, minimalizaci času stráveného v hypoglykémii… Pacient musí být ochoten využívat jak senzor tak pumpu prakticky po celý den, jinak tento systém ztrácí význam. Indikaci k předepsání hodnotí ošetřující diabetolog, který poté může vyslat pacienta do Diabetologického centra, kde je teprve možné pumpu předepsat. Předpis musí schválit pojišťovna.

Hybridní okruhy přináší nové možnosti ke zlepšení kompenzace diabetu a zjednodušení života pacienta s diabetes mellitus. Přes všechny nové schopnosti tohoto systému je však stále nutná dobrá spolupráce pacienta, protože bez ní ani tyto systémy nedokáží zázraky.