Komplikace aplikace inzulinu

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 5. 9. 2018


Změny v místě vpichu

 • Zarudnutí v místě vpichu
 • možná příčina: místní zánětlivá reakce
 • řešení: aplikace do jiných míst, na zarudnutí možno mazat masti s protizánětlivým účinkem (např. Ibalgin krém, Voltaren…)
 • Zarudnutí v místě vpichu + pálení kůže
 • možná příčina:
  1. alergická reakce na určitý typ inzulinu
  2. místní zánětlivá reakce (viz výše)
 • řešení: nutná výměna inzulinu za jiný typ (pokud je problém výrazný)
 • Rezistence (“boule se zatuhnutím”) v místě opakovaných aplikací
 • možná příčina: lipohypertrofie
 • řešení: aplikace do jiného místa do doby vymizení “boule” - vizuální i palpační = viditelně i na pohmat)
 • “Propad” podkoží v místě opakovaných aplikací
 • možná příčina: vymizení podkožního tuku při lipodystrofii
 • řešení: nutná změna místa aplikace
 • Vytečení kapky čiré tekutiny z místa vpichu po aplikaci inzulinu
 • možná příčina: vytečení části aplikovaného inzulinu
 • řešení: NEpodávat inzulin znovu (nevíme kolik jednotek uniklo)
  • nutná následná častější kontrola glykémie,  při jejím výrazném  nárůstu dopich malé dávky inzulinu
  • při příštím podání nevytahovat po aplikaci dávky hned jehlu z podkoží - počkat 6 -10s

Aplikace špatného typu inzulinu

 • Podání prandiálního inzulinu místo bazálního
 • pokud se jedná o nízké dávky (odpovídající dávkám před běžnými jídly)
  • je nutné se najíst (strava s dostatečným množstvím sacharidů, např. sladké pečivo plus džus) + následně častější kontroly glykémie (i během noci)
  • při vysokých dávkách
 • je vhodné kontaktovat lékaře (hrozí prudký pokles glykémie, který nemusíte stačit zkorigovat jídlem, může trvat až 6 hodin dle typu inzulinu)
 • Podání bazálního inzulinu místo prandiálního
 • vhodné kontaktovat lékaře (riziko poklesu glykémie během celých následujících 24 hodin)

Mechanické problémy

 • Při kontrole průchodnosti jehly se na hrotu nevytvoří kapka inzulinu
 • možná příčina: neprůchodnost jehly
 • řešení: výměna jehly za novou s kontrolou průchodnosti
 • Stlačením pístu (dávkovacího tlačítka) nelze podat inzulin
 • možná příčina:
  1. ucpání jehly
  2. není nastavena podávána dávka inzulinu
  3. píst inzulinového pera je rozbitý
 • řešení:  zkontrolovat displej a volič dávky, zda jsou nastaveny jednotky, které mají být podány
  • pokud ano vyměnit jehlu a zkontrolovat průchodnost nové jehly
  • případná výměna celého pera za nové
 • Dávkovací tlačítko se zarazí při podání dříve než je podána celá dávka a ukazatel se dostane na 0
 • možná příčina: neprůchodnost jehly
 • řešení: zkontrolovat dle displeje (ukazatele dávky) kolik jednotek už bylo z dávky podáno
  • výměna jehly za novou s kontrolou průchodnosti
  • podání zbytku dávky (odečíst z původní dávky počet jednotek, který již předtím byl podán)
  • v případě nejistoty stran počtu jednotek, které byly napoprvé podány - nedopichovat další inzulin
  • provést následně častější kontroly glykémie s případným dopichem až při vzestupu glykémie
 • Nelze nastavit cílovou dávku inzulinu pomocí voliče dávky
 • možná příčina:
  1. zásobník inzulinu je prázdný
  2. píst inzulinového pera je rozbitý
 • řešení: kontrola plnosti zásobníku pera a jeho případná výměna
  • při plném zásobníku kontrola jeho usazení
  • případná výměna celého pera