Trvalé úpravy

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 1. 2. 2018


Trvalé (dlouhodobé) úpravy:
jedná se o dlouhodobou úpravu dávek základního inzulinového režimu

● kdy úpravu provádíme:
- u opakovaných  hyperglykémií s nutností jednorázového navýšení inzulinoterapie
- u opakované hypoglykémie ve stejnou denní dobu
- u hypoglykémie bez jasné příčiny

upravujeme dávku inzulinu, která v danou dobu působí

při změně dávky prandiálního inzulinu je potřebná kontrola za 2h po jídle + před následujícím jídlem, po dobu minimálně 2dnů
- výsledky nám umožní zhodnotit, zda byla úprava vyhovující

HYPERGLYKÉMIE

- před úpravou trvalého režimu by měla být kontrola glykémie před předcházejícím hlavním jídlem a 2h po něm (př. při hyperglykémiích před obědem provedeme kontrolu před snídaní a 2h po ní) - k vyloučení hypoglykémie s následnou hyperglykémií

- dávku inzulinu navýšíme o počet jednotek, které musely být přidány předchozí dny při jednorázové korekci, případně o 10% základní podávané dávky (při nízkém dávce inzulinu pod 10 IU – navyšuje o 1 IU)

HYPOGLYKÉMIE

- v okamžiku zjištění hypoglykémie je nutné bezprostřední řešení, viz rubrika hypoglykémie na našich stránkách

- pokud není jasná příčina hypoglykémie (zvýšená dávka inzulinu, aktivita, snížený příjem stravy...), je ke zvážení následující den snížit dávku inzulinu, která v danou denní dobu působí

- opakované hypoglykémie ve stejnou dobu musí vést k úpravě trvalého režimu – dávku působícího inzulinu snížíme o 10 %
- při opětovném záchytu hypoglykémie (i po úpravě) provedeme snížení o dalších 10%
- pokud pravidelně aplikovaná dávka činí méně než 10 IU, snižuje se o 1 IU, což je nejnižší aplikovatelné množství (například dávku 4 IU k obědu snížíme na 3 IU) , viz tabulka

ÚPRAVA DÁVKOVÁNÍ
původní dávka snížení
1   - 10 IU o 1 IU
11 - 20 IU o 2 IU
21 - 30 IU o 3 IU

- další možností je navýšení příjmu potravy

- u pacientů s humánním inzulinem je nutno myslet na možnost sčítání účinku dvou následujících dávek - při zkrácení doby mezi  jejich aplikacemi, viz část o humánních inzulinech v rubrice Co s naměřenými hodnotami