Další kontrolované hodnoty


  • Hlavní místo v selfmonitoringu diabetu v současnosti bezkonkurenčně zaujímá měření glykémie pomocí osobního glukometru a u pacientů léčených intenzifikovaným inzulínovým režimem se rozšiřuje též používání tzv. kontinuální monitorace koncentrace glukózy (CGM).
  • Dalšími stanovitelnými hodnotami v domácím prostředí, které ukazují na kompenzaci (účinnost léčby) diabetu, je hladina ketolátek v moči (ketonurie) nebo krvi (ketonémie), případně glykosurie (množství glukózy v moči).
  • Stanovení ketolátek má stále nezaměnitelný význam, zvláště pak u diabetiků 1. typu nebo pacientů s vyhaslou produkcí inzulinu v beta- buňkách (viz dále)
  • Stanovení glykosurie se v rámci selfmonitoringu již dnes prakticky nevyužívá. Používalo se hojně v době, kdy neexistovaly pro pacienty osobní glukometry.
  • Pacient by měl sám kontrolovat i další hodnoty:        
  • hmotnost (BMI, obvod pasu)
event. krevní tlak