Freestyle Libre 2

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 14. 6. 2023


je 2. generace senzoru Freestyle Libre.

Výhody a nové vlastnosti:

Přesnost - dle dat uváděných firmou se přesností vyrovná i CGM (některé typy předčí).

Načítání pomocí telefonu
 • K načtení dat ze senzoru Freestyle Libre 2 je zatím v České republice nutný mobilní telefon s aplikací LibreLink. 
 • Telefon funguje jako čtečka. Pro zobrazení hodnot hladiny glukózy (cukru) je nutné načíst senzor přiložením mobilního telefonu. Bez načtení se nejnovější hodnoty nezobrazí.
 • Čtečka k tomuto typu senzoru by se měla časem dostat i na český trh.
 • Při použití čtečky pro původní Freestyle Libre dojde k zobrazení hladiny glukózy, ale je ztracena funkce alarmů, která je výhodou těchto senzorů.
Možnost nastavení alarmů 
Pro nízkou hladinu glukózy
 •  Nastavitelné hodnoty od 3,3 do 5,6 mmol/l
 •  Je nutné nezapomenout, že senzory snímají hladinu cukru v mezibuněčné tekutině, tzn. že oproti krvi může být výsledek klidně o 15 minut opožděn. Je vhodné proto nenastavovat těsný spodní limit pro nízkou hladinu cukru.
 

Pro vysokou hladinu cukru -  nastavitelné hodnoty 6,7 - 22,2 mmol/l.

Alarm pro ztrátu signálu
 • Spustí se, když dojde ke ztrátě signálu mezi senzorem a telefonem. Při ztrátě signálu nemohou fungovat alarmy pro nízkou a vysokou glykémii a nelze na ně tedy spoléhat.
 
 • Upozornění při spuštění alarmu se objevuje na mobilním telefonu. Je doprovázeno zvukovým signálem, případně vibrací (dle nastavení v aplikaci).
 • Na telefonu se v rámci upozornění neobjeví samotná hodnota hladiny glukózy. K jejímu získání je stále nutné provést načtení senzoru.

Možnost připojení chytrých inzulinových per (NovoPen 6 a NovoPen Echo Plus).
 • Přes aplikaci LibreLink je možné načítat data z výše zmiňovaných chytrých inzulinových per.
 

Ostatní vlastnosti

odpovídají předchozímu senzoru Freestyle Libre
 • Velikost je stejná  -  průměr 35mm, výška 5mm, váha 5g.
 • Je bezkalibrační.
 • Vydrží ponoření do hloubky 1m na 30 minut.
 • Životnost 14 dní.
 • Paměť senzoru 8 hodin - + zápisy glykémie do paměti po 15 minutách.
 • Měří hladinu cukru v mezibuněčné tekutině, tzn. že oproti krvi může být výsledek klidně o 15 minut opožděn.