Funkce Control IQ inzulinové pumpy t:slimX2

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 6. 10. 2021


 • základy a zvláštnosti tohoto hybridního okruhu
 • Při zadávání celkového denního inzulinu je maximální zadatelná hodnota do 100j/den (součet bazálního inzulinu o bolusů)
 • Zadatelná hmotnost diabetika je mezi 24 - 140 kg

 

 • Má jasně stanovené hodnoty hladiny glukózy, podle kterých upravuje dávky bazálního inzulinu
 • Pumpa předpokládá vývoj hladiny glukózy v dalších 30 minutách. Podle  této předpokládané hodnoty (do které by se měla hladiny glukózy dostat během dalším 30minut) upraví dávku bazálního inzulinu nebo podá automatický korekční bolus.

Předpokládána hodnota v 30minutách:

> 10 mmol/l  - podá automatický korekční bolus

> 8,9 mmol/l - navýší dávku bazálního inzulinu

6,25 - 8,9 mmol/l - udržuje nastavenou bazální dávku z osobního profilu (podává dávku dle zadaného profilu bez úprav)

< 6,25 mmol/l - sníží dávku bazálního inzulinu

< 3,9 mmol/l  - zastaví úplně podávání bazálního inzulinu

 • Možnost nastavení dvou základních aktivit: spánek a cvičení
 • Při nastavení těchto aktivit dochází ke změně základních hodnot při kterých je upravován bazální inzulin nebo podáván korekční bolus
 • Cvičení:

> 10 mmol/l  - podá automatický korekční bolus

> 8,9 mmol/l - navýší dávku bazálního inzulinu

7,8 - 8,9 mmol/l - udržuje nastavenou bazální dávku z osobního profilu

< 7,8 mmol/l - sníží dávku bazálního inzulinu

< 4,4 mmol/l - zastaví úplně podávání bazálního inzulinu

Spánek:

 • během spánku není podáván automatický korekční bolus

> 6,7 mmol/l - navýší dávku bazálního inzulinu

6,25 - 8,9 mmol/l - udržuje nastavenou bazální dávku z osobního profilu

< 6,25 mmol/l - sníží dávku bazálního inzulinu

< 3,9 mmol/l - zastaví úplně podávání bazálního inzulinu

 • Režim spánek lze zapnout ručně nebo vytvořit plánovaný rozvrh. Režim se poté zapne v zadaném časovém období.
 • Má cenu zapínat pouze na spánek delší více než 5 hodin. Odpolední zdřímnutí… nejsou na tento režim vhodná.
 • Aktivity cvičení a spánek se samozřejmě nemohou časově krýt.

 • Používání dočasných bazálů není při zapnuté funkci Control IQ možné
 • Jeho použití odporuje základní funkci hybridního okruhu

 • Stále lze používat kombinovaný nebo rozložený bolus
 • Jeho rozloženou část je ale možné nastavit maximálně na 2 hodiny

 • Automatický korekční bolus u tohoto systému není pevně daná hodnota -  je vypočítáván dle předpokládané glykémie a zadané citlivosti na inzulin
 • Je nutné zadat do základních údajů správnou citlivost na inzulin (korekční poměr) = o kolik 1j inzulinu přibližně sníží glykémii. S určením této hodnoty Vám může na začátku pomoci Váš diabetolog.

 • Systém má několik základních výstrah
 • Z možných výstrah můžeme najít např.

Upozornění na hypoglykémii: je hlášeno, když i přes vypnutí pumpy je očekáván během 30 minut pokles do hypoglykémie (pod 3,9 mmol/l, při aktivitě cvičení pod 4,4 mmol/l). V tomto okamžiku je řešením přeměření glukometrem a užití jednoduchých sacharidů.

Upozornění na zvýšení glykémie: se objevuje v okamžiku, kdy i přes navýšení bazální dávky inzulinu a podání korekčního bolusu je předpokládán vzestup hladin glukózy během 30 minut nad 11,1 mmol/l. Toto upozornění má vést mimo jiné ke kontrole funkčnosti kanyly a celého systému.

Výstraha max.množství inzulinu: znamená, že během posledních dvou hodin bylo podáno 50% maximální denní dávky inzulinu. Tento stav by za normálních okolností neměl nastat. Má opět vést ke kontrole funkčnosti kanyly a zhodnocení stavu.