Inzulinová pera


Dříve se inzulín aplikoval kovovými injekčními stříkačkami a jehlami, které si pacienti vyvářeli. Stříkačky nebyly dostatečně přesné a celý proces byl pro pacienta velmi zatěžující. Pokrokem bylo zavedení jednorázových aplikačních pomůcek, zejména tenkých stříkaček s již nasazenou jehlou cejchovaných po jedné jednotce inzulínu tzv. inzulínovek. Zhruba ve stejné době bylo vyvinuto inzulínové pero jako přesný a elegantní aplikační nástroj. Zde je nezbytné zmínit, že Česká republika v tomto vývoji rozhodně nezaostala za světem a to díky osobě docenta Rudolfa Chlupa z Olomouce, který spolu s kolegy přivedl na svět inzulínové pero nazvané MADI dávkovač.

Dnes jsou k dispozici již jednorázová inzulínová pera i pera s pamětí. Existují i tzv.půlková pera umožňující přesnost aplikace na 0,5 IU (jednotky inzulínu).

Důraz je při vývoji inzulínových per kladen na přesnost, účelnost, bezpečnost a pozadu nezaostává ani estetické hledisko.