Typy inzulinu a jejich odlišné působení

Autor:
MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 5. 9. 2018


Typy inzulinu a jejich odlišné působení:

Výše zmiňovanou pomalou bazální tvorbu inzulinu s nárůstem produkce a uvolňování po jídle se snažíme simulovat (napodobit) i při podávání inzulinu diabetikům. Nejblíže tomuto působení je správně nastavená inzulinová pumpa, případně intenzifikovaný inzulinový režim, který však na základě použitých inzulinů může mít různé podoby.

U některých diabetiků 2. typu se zbytkovou tvorbou inzulinu může být volbou konvenční režim, např. podávání pouze bazálního inzulinu - viz. taktika terapie inzulinem.

Podle doby působení můžeme inzulin dělit na středně a dlouze působící bazální inzuliny (napodobující fyziologickou = tělu vlastní produkci během celého dne) a rychle působící prandiální inzuliny (podávané bolusově = jednorázově k jídlům - odpovídají zvýšení hladiny inzulinu po jídle). Jednotlivé skupiny inzulinů mají odlišné vlastnosti, z kterých vyplývá i jejich použití a pravidla aplikace.

Bazální inzulin [1,s.51-59]


Středně
rychle působící humánní inzulin

Firemní název inzulinu

Doba působení

Nástup účinku

Vrchol působení

(čas od podání)

Humulin N

18-22 hod

1 hod

mezi 2 a 8 hod

Insulatard

až 24 hod

1,5 hod

mezi 4 a 12 hod

Insuman basal

11-20 hod

1 hod

mezi 3 a 4 hod

 • Může být podáván 1x denně před spaním nebo 2x denně (ráno po probuzení + před spaním)
 • pozor: Při jeho užívání je doporučeno vyvarovat se pozdnímu vstávání.

-  Při aplikaci ve 22h je nutno ranní prandiální inzulin se snídaní podat do 8h.

-   Účinek na noc podaného bazálního inzulinu již v ranních hodinách významně klesá, to může vést při pozdním vstávání k ranní hyperglykémii nalačno.

Dlouze působící inzulinová analoga

Účinná látka

Firemní název inzulinu

Doba působení

Vrchol působení

Podání

Poznámka

Glargin

Lantus, Abasaglar

> 24 hod

(v závislosti na podané dávce)

bez vrcholu působení, vyrovaných hladin se dosáhne za 2-4 dny podávání

1x denně (ve stejnou denní dobu),

výjimečně

2 x denně

Glargin 

Toujeo

> 24 hod

bez vrcholu působení,

ustálení hladiny se dosáhne za 3-4dny podávání

1x denně

(výjimečně může být podán až 3 hod před/po obvyklé době podání)

Od ostatních glarginů se liší pomalejším vstřebáváním →

stabilnější působení, méně časté, hypoglykémie.

V 1ml je 300IU inzulinu → nesmí být přetahován do jiných stříkaček.

Detemir

Levemir

až 24 hod

(v závislosti na podané dávce)

mezi 3 a 14 hod

od podání

1x denně na noc,

2x denně (ráno a před spaním)

U některých pacientů nepůsobí plných 24 hodin a je u nich proto podáván 2x denně.

 • výhody: rovnoměrnější uvolňování inzulinu s následně menšími výkyvy glykémie ⇒ méně nočních hypoglykémií, stabilnější ranní glykémie

Prandiální inzulin [1,s.51-59]


Humánní prandiální inzulin
(Actrapid, Humulin R, Insuman rapid)

 • Doba působení 5 - 8 hodin
 • Nástup účinku: 30 minut
 • Vrchol účinku mezi 1 a 4 hodinou
 • Nutno aplikovat minimálně 30 minut před hlavním jídlem (pokud nemá pacient velmi nízkou glykémii nebo již přímo hypoglykémii)
 • Odstup mezi podáním dvou dávek (tím pádem i hlavními jídly) by měl být min. 4 h – max. 7 h, ideálně kolem 5 hod.
  • Při kratším rozestupu se účinek dvou dávek prandiálního inzulinu (např. před snídaní a obědem) sčítá a může vést k hypoglykémii po podání druhé dávky inzulinu.
  • Při delším intervalu už dobíhá účinek prvního inzulinu a může dojít k nárůstu glykémie před následujícím hlavním jídlem
 • S ohledem na delší dobu působení inzulinu je doporučeno zařadit mezi hlavní jídla malou ranní a odpolední svačinu + druhou večeři
 • výhody: vhodný u dětí s pravidelným režimem a svačinami - není nutná opakovaná aplikace při svačině
 • nevýhody: není vhodný pro diabetiky s nepravidelným režimem - zkracování nebo prodlužování intervalů (rozestupů) mezi aplikacemi inzulinu mohou vést k výkyvům glykémie (viz výše)
   

Prandiální inzulinová analoga (Humalog, Apidra, Novorapid, Fiasp)

 • Doba působení 2 - 5 hodin
 • Nástup účinku: 10 - 20 minut
 • Vhodné aplikovat 10 - 15 minut před jídlem
  • Výjimkou je inzulin Fiasp  - ultrarychlepůsobící
   • aplikace se provádí ideálně 5 minut před jídlem
   • možno podat současně se začátkem jídla – ve výjimečných případech do 20 minut po začátku jídla.
 • Vzhledem ke kratšímu působení je nutné opakované podání ke každému jídlu (např. odpolední svačině).
 • výhody: kratší doba působení a rychlejší nástup účinku
  • vhodný pro pacient s nepravidelným režimem
  • často využívány v inzulinové pumpě
 • nevýhody: nutné opakování aplikace ke každému jídlu s obsahem sacharidů

Premixované inzuliny

 • fixní kombinace krátce působícího prandiálního inzulinu + bazálního inzulinu
 • humánní inzuliny: Mixtard 30, Insuman combi 25, Humulin M3
 • inzulinová analoga: NovoMix 30, Humalog Mix 25, 50
 • podání: většinou 2x denně
 • výhody: méně podávaných injekcí
 • nevýhody: nelze dosáhnout přesné kompenzace jako při použití jednotlivých inzulinů ⇐ pevně daný poměr mezi prandiálním a bazálním inzulinem

POZOR:
Doba působení a nástup účinku se v konkrétních situacích a u jednotlivých pacientů mohou odlišovat.
Vliv má i samotná dávka inzulinu - čím větší je dávka, tím je vyšší účinek, ale současně je i delší doba působení.

Zdroj informací:
[1] Pomocník Diabetologa 2018.Semily: GEUM, 2018. ISBN 978-80-87969-38-0