Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.Středně rychle působící inzuliny


Středně rychle (intermediárně) působící inzuliny jsou suspenze komplexu humánního nebo lispro inzulinu s protaminem a zinečnatými ionty (protamin-zink inzulin neboli isofan inzulin) určené pouze pro podkožní aplikaci. Jejich účinek se rozvíjí pozvolna a přetrvává 11-16 hodin. Protamin-zink inzuliny se používají k zajištění bazální sekrece inzulinu. V závislosti na zvoleném režimu se aplikují buď 1x denně (ve 22 hodin), nebo 2x denně (ráno před snídaní a ve 22 hodin). Po aplikaci přiměřené dávky protamin-zink inzulinu nemusí nemocný jíst.

Zvláštní postavení mají tzv. bifázicky působící inzuliny, tj. stabilizované směsi rychle či velmi rychle působícího inzulinu (humánního, lispro nebo aspart inzulinu) a středně rychle působícího protamin-zink inzulinu (humánního, lispro nebo aspart protamin-zink inzulinu), jejichž účinek přetrvává 10-16 hodin. Tyto inzuliny jsou vhodné pro režimy, v nichž se používá kombinace rychle (resp. velmi rychle) a středně rychle působícího inzulinu. Jejich výhodou je, že se oba typy inzulinu aplikují společně v jedné dávce, a nemocný je tak ušetřen dalšího vpichu. Často užívaným režimem pro diabetiky 2. typu je aplikace stabilizované směsi inzulinu 2x denně - před snídaní a před večeří.

insulinum humanum isophanum

(humánní protamin-zink inzulin)

Charakteristika: středně rychle působící inzulin; sterilní neutrální suspenze humánního inzulinu ve formě komplexu získaného přidáním protamin sulfátu za přítomnosti zinečnatých iontů; po podkožní aplikaci účinek obvykle nastupuje za 1-2 hodiny, vrcholu dosahuje za 2-12 hodin a trvá 11-16 hodin.
Indikace:
diabetes mellitus vyžadující inzulin k udržení uspokojivé kompenzace diabetu.
Kontraindikace:
přecitlivělost na humánní protamin-zink inzulin, symptomatická hypoglykémie; opatrnosti je třeba u stavů, které mohou vyvolat nebo zhoršit hypoglykémii (např. zvracení, průjem, gastroparéza), u těžké poruchy funkce jater nebo ledvin.
Nežádoucí účinky:
hypoglykémie (obvykle asymptomatická či lehká, vzácně těžká provázená poruchou vědomí, vyžadující intervenci druhé osoby), zvyšování tělesné hmotnosti; vzácně retence tekutin s otoky, hypokalémie, lipohypertrofie nebo lipoatrofie v místě aplikace, alergické reakce.
Lékové interakce:
jeho účinek a riziko vzniku hypoglykémie zvyšují neselektivní ß-blokátory (maskují zároveň některé projevy hypoglykémie), perorální antidiabetika, salicyláty, NSA (s výjimkou koxibů) a chinolonová chemoterapeutika; jeho účinek mohou snižovat kličková diuretika, hydrochlorothiazid, chlortalidon, hormony štítné žlázy, estradiol, ethinylestradiol, cyproteron, glukokortikoidy a acetazolamid.
Dávkování:
přísně individuální podle potřeby pacienta; vždy podkožní injekcí.

Humulin N 100 IU/ml inj sus (Lilly, CZ)
1 kIU v 10 ml suspenze (lahvičky)

Humulin N (NPH) 100 IU/ml inj sus (Lilly, CZ)
300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera KwikPen)

Insulatard 40 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
400 IU v 10 ml suspenze (lahvičky)

Insulatard 100 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
1 kIU v 10 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera FlexPen nebo InnoLet)

Insuman Basal 40 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
400 IU v 10 ml suspenze (lahvičky)

Insuman Basal 100 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
500 IU v 5 ml nebo 1 kIU v 10 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiPen, ClikStar, Tactipen, Autopen 24, AllStar a JuniorStar), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiClik), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera OptiSet nebo SoloStar)

insulinum lisprum isophanum

(lispro protamin-zink inzulin)

Charakteristika: středně rychle působící inzulin; sterilní neutrální suspenze lispro inzulinu ve formě komplexu získaného přidáním protamin sulfátu za přítomnosti zinečnatých iontů; po podkožní aplikaci účinek nastupuje do 60 minut, vrcholu dosahuje kolem 6. hodiny a trvá 15 hodin.
Indikace:
diabetes mellitus vyžadující inzulin k udržení uspokojivé kompenzace diabetu.
Kontraindikace:
přecitlivělost na lispro protamin-zink inzulin, symptomatická hypoglykémie; opatrnosti je třeba u stavů, které mohou vyvolat nebo zhoršit hypoglykémii (např. zvracení, průjem, gastroparéza), u těžké poruchy funkce jater nebo ledvin, u dětí mladších 12 let.
Nežádoucí účinky:
viz insulinum humanum isophanum.
Lékové interakce:
viz insulinum humanum isophanum.
Dávkování:
přísně individuální podle potřeby pacienta; vždy podkožní injekcí.

Humalog Basal 100 IU/ml inj sus (Lilly, NL)
300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera KwikPen)

insulinum humanum/insulinum humanum isophanum

(stabilizované směsi humánních inzulinů)

Charakteristika: bifázicky působící inzulin; sterilní neutrální suspenze humánního protamin-zink inzulinu v roztoku humánního inzulinu; v jednotlivých léčivých přípravcích jsou obě složky obsaženy v různých objemových poměrech, čísla uváděná v názvech jednotlivých přípravků odpovídají poměrnému množství rozpustného inzulinu; po podkožní aplikaci účinek obvykle nastupuje do 30 minut, vrcholu dosahuje za 1-10 hodin, trvání účinku je variabilní dle poměru obou výše uvedených komponent (pohybuje se v rozmezí 10-16 hodin).
Indikace:
diabetes mellitus vyžadující inzulin k udržení uspokojivé kompenzace diabetu.
Kontraindikace:
přecitlivělost na humánní inzulin nebo na humánní protamin-zink inzulin, symptomatická hypoglykémie; opatrnosti je třeba u stavů, které mohou vyvolat nebo zhoršit hypoglykémii (např. zvracení, průjem, gastroparéza), u těžké poruchy funkce jater nebo ledvin.
Nežádoucí účinky:
hypoglykémie (obvykle asymptomatická či lehká, vzácně těžká provázená poruchou vědomí, vyžadující intervenci druhé osoby), zvyšování tělesné hmotnosti; vzácně retence tekutin s otoky, hypokalémie, lipohypertrofie nebo lipoatrofie v místě aplikace, alergické reakce.
Lékové interakce:
jeho účinek a riziko vzniku hypoglykémie zvyšují neselektivní ß-blokátory (maskují zároveň některé projevy hypoglykémie), perorální antidiabetika, salicyláty, NSA (s výjimkou koxibů) a chinolonová chemoterapeutika; jeho účinek mohou snižovat kličková diuretika, hydrochlorothiazid, chlortalidon, hormony štítné žlázy, estradiol, ethinylestradiol, cyproteron, glukokortikoidy a acetazolamid.
Dávkování:
přísně individuální podle potřeby pacienta; vždy podkožní injekcí.

Humulin M3 (30/70) 100 IU/ml inj sus (Lilly, CZ)
300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera KwikPen)

Insuman Comb 15 40 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
400 IU v 10 ml suspenze (lahvičky)

Insuman Comb 15 100 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
500 IU v 5 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiPen, ClikStar, Tactipen, Autopen 24, AllStar a JuniorStar), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiClik), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera OptiSet nebo SoloStar)

Rp Insuman Comb 25 40 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
400 IU v 10 ml suspenze (lahvičky)

Insuman Comb 25 100 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
500 IU v 5 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiPen, ClikStar, Tactipen, Autopen 24, AllStar a JuniorStar), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiClik), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera OptiSet nebo SoloStar)

Insuman Comb 30 100 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
500 IU v 5 ml nebo 1 kIU v 10 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiPen, ClikStar, Tactipen, Autopen 24, AllStar a JuniorStar), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiClik), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera OptiSet nebo SoloStar)

Insuman Comb 50 40 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
400 IU v 10 ml suspenze (lahvičky)

Insuman Comb 50 100 IU/ml inj sus (Sanofi-Aventis, D)
500 IU v 5 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiPen, ClikStar, Tactipen, Autopen 24, AllStar a JuniorStar), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera OptiClik), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera OptiSet nebo SoloStar)

Mixtard 30 40 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
400 IU v 10 ml suspenze (lahvičky)

Mixtard 30 100 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
1 kIU v 10 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera FlexPen nebo InnoLet)

Mixtard 40 100 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera)

Mixtard 50 100 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera)

insulinum lisprum/insulinum lisprum isophanum

(stabilizované směsi lispro inzulinů)

Charakteristika: bifázicky působící inzulin; sterilní neutrální suspenze lispro protamin-zink inzulinu v roztoku lispro inzulinu; v jednotlivých léčivých přípravcích jsou obě složky obsaženy v různých objemových poměrech, čísla uváděná v názvech jednotlivých přípravků odpovídají poměrnému množství lispro inzulinu; po podkožní aplikaci účinek obvykle nastupuje do 15 minut, vrcholu dosahuje za 1-2 hodiny a trvá 15 hodin.
Indikace:
diabetes mellitus vyžadující inzulin k udržení uspokojivé kompenzace diabetu.
Kontraindikace:
přecitlivělost na lispro inzulin nebo na lispro protamin-zink inzulin, symptomatická hypoglykémie; opatrnosti je třeba u stavů, které mohou vyvolat nebo zhoršit hypoglykémii (např. zvracení, průjem, gastroparéza), u těžké poruchy funkce jater nebo ledvin, u dětí mladších 12 let.
Nežádoucí účinky:
viz insulinum humanum/insulinum humanum isophanum.
Lékové interakce:
viz insulinum humanum/insulinum humanum isophanum.
Dávkování:
přísně individuální podle potřeby pacienta; vždy podkožní injekcí.

Humalog Mix25 100 IU/ml inj sus (Lilly, NL)
1 kIU v 10 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera KwikPen)

Humalog Mix50 100 IU/ml inj sus (Lilly, NL)
1 kIU v 10 ml suspenze (lahvičky), 300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera KwikPen)

insulinum aspartum/insulinum aspartum isophanum

(stabilizované směsi aspart inzulinů)

Charakteristika: bifázicky působící inzulin; sterilní neutrální suspenze aspart protamin-zink inzulinu v roztoku aspart inzulinu; v jednotlivých léčivých přípravcích jsou obě složky obsaženy v různých objemových poměrech, čísla uváděná v názvech jednotlivých přípravků odpovídají poměrnému množství aspart inzulinu; po podkožní aplikaci účinek obvykle nastupuje za 10-20 minut, vrcholu dosahuje za 1-4 hodiny a trvá 14-16 hodin.
Indikace:
diabetes mellitus vyžadující inzulin k udržení uspokojivé kompenzace diabetu.
Kontraindikace:
přecitlivělost na aspart inzulin nebo na aspart protamin-zink inzulin, symptomatická hypoglykémie, aplikace dětem mladším 10 let (pro nedostatek zkušeností); opatrnosti je třeba u stavů, které mohou vyvolat nebo zhoršit hypoglykémii (např. zvracení, průjem, gastroparéza), u těžké poruchy funkce jater nebo ledvin.
Nežádoucí účinky:
viz insulinum humanum/insulinum humanum isophanum.
Lékové interakce:
viz insulinum humanum/insulinum humanum isophanum.
Dávkování:
přísně individuální podle potřeby pacienta; vždy podkožní injekcí.

NovoMix 30 100 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera FlexPen)

NovoMix 50 100 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera FlexPen)

NovoMix 70 100 IU/ml inj sus (Novo Nordisk, DK)
300 IU ve 3 ml suspenze (náplně pro inzulinová pera), 300 IU ve 3 ml suspenze (předplněná inzulinová pera FlexPen)

Zdroj:
Compendium
 (pův. 1.-4. vyd. Remedia Compendium). 5. vyd. Praha: Panax; 2018 (v tisku)
autorka kapitoly 6.1 Léčiva používaná k terapii diabetu - Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.