Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví! Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Webové stránky, na které hodláte vstoupit, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona číslo 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb. je osoba oprávněná předepisovat či vydávat léčivé přípravky, nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní služby.6.1.5.2 Diabetická neuropatie

Autor:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Pracoviště: Centrum diabetologie, IKEM Praha

Vloženo: 14. 6. 2022


Postižení nervů se v různé intenzitě vyskytuje až u 90 % diabetiků. Podle převažující lokalizace se může jednat o senzomotorickou nebo autonomní (vegetativní) formu neuropatie. Kauzální terapie postižení, vyjma snahy o uspokojivou kompenzaci diabetu, není známa a terapie je převážně symptomatická.

Nejčastější formou senzomotorické neuropatie je symetrická distální polyneuropatie, která se projevuje paresteziemi až bolestmi končetin s maximem výskytu v nočních hodinách. Symptomatická terapie bolesti zahrnuje podávání analgetik obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (acidum acetylsalicylicum, viz kapitolu 4.8.1.1) nebo paracetamol (viz kapitolu 4.8.1.2), případně v kombinaci s nízkými dávkami fenothiazinů, např. levomepromazinu (viz kapitolu 4.4.6.1.1), či podávání dalších analgeticky působících léčiv - tricyklických antidepresiv amitriptylinu, imipraminu, dosulepinu nebo clomipraminu (viz kapitolu 4.4.4.1.1), antidepresiv duloxetinu či venlafaxinu (viz kapitolu 4.4.4.1.4) nebo antiepileptik carbamazepinu (viz kapitolu 4.1.2.2), gabapentinu či pregabalinu (viz kapitolu 4.1.2.3). Nepřímý analgetický efekt může mít kyselina thioktová (acidum thiocticum), zejména pokud je aplikována nitrožilně.

U autonomní neuropatie postihující trávicí ústrojí bývá největším problémem průjem, u něhož je vhodné podání antidiaroik typu loperamidu nebo diphenoxylatu (viz kapitolu 1.8.3). Zvracení a další projevy diabetické gastroparézy mohou příznivě ovlivnit prokinetika (viz kapitolu 1.5). U neuropatické ortostatické hypotenze neexistuje naprosto spolehlivý symptomatický postup. Kromě obvyklých režimových opatření je nutno revidovat dosavadní antihypertenzní terapii a vyloučit léčiva, která se mohou na potížích podílet svými nežádoucími účinky. Nemocní s neurogenním močovým měchýřem si při mikci mohou pomáhat opakovaným tlakem na sponu stydkou, v těžších případech se sami cévkují. Farmakologicky lze zkusit podávat inhibitory acetylcholinesterázy (viz kapitolu 7.4.1.1). Terapie erektilní dysfunkce závisí na vyvolávající příčině, při těžké neuropatii je stav obvykle ireverzibilní. Léky první volby jsou inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (viz kapitolu 7.5.1). V úvahu připadá také opakovaná intrakavernózní aplikace vazodilatancií, nejlépe prostaglandinu E1 (alprostadil, viz kapitolu 7.5.1), dále pomůcky vyvolávající erekci pomocí vnějšího podtlaku, či implantace penilní protézy. Pupilární a sudomotorické poruchy patří k méně závažným projevům vegetativní neuropatie.

acidum thiocticum

A16AX01                                  
(kyselina thioktová, kyselina lipoová)
   Charakteristika:
léčivo někdy nesprávně řazené do skupiny vitaminů B; je kofaktorem oxidační dekarboxylace α-ketokyselin, kde hraje významnou roli při aktivaci koenzymu A; v obvyklých dávkách má antioxidační účinky (inaktivuje volné kyslíkové radikály).
   Indikace:
parestezie při diabetické polyneuropatii.
   Kontraindikace:
přecitlivělost na účinnou látku, podání pacientům mladším 18 let (pro nedostatek zkušeností); opatrnosti je třeba u poruchy funkce jater, v graviditě a laktaci.
   Nežádoucí účinky:
méně často nauzea, poruchy chuti; vzácně zvracení, bolest břicha; velmi vzácně alergické kožní reakce (po injekční aplikaci až anafylaktický šok); po rychlé nitrožilní aplikaci bolesti hlavy, dyspnoe, vzácně svalové křeče, diplopie, pokles glykémie.
   Lékové interakce:
zvyšuje hypoglykemický účinek antidiabetik.
   Dávkování:
zpočátku 600 mg denně nitrožilní infuzí trvající 30 minut nebo nitrosvalově (do jednoho místa lze aplikovat nejvýše 50 mg) po dobu 2-4 týdnů (u ambulantních pacientů lze v mezidobí, např. o víkendu, injekční aplikaci nahradit perorálním podáním dávky 600 mg denně), poté se přechází na perorální podávání dávky 300-600 mg 1x denně; perorálně se užívá nalačno, tj. minimálně 30 minut před jídlem (optimálně před snídaní).
   Poznámka:
v injekčních a infuzních lékových formách je kyselina thioktová obsažena ve formě trometamolové nebo megluminové soli; množství uvedená v popisech léčivých přípravků odpovídají množství bezvodé kyseliny thioktové.
   Rp
Aladez por tbl flm (Ardez Pharma, CZ)
600 mg v 1 tabletě
   Rp
Thioctacid por tbl flm (Mylan, IRL)
600 mg v 1 tabletě
   Rp
Thiogamma por tbl flm (Wörwag, D)
600 mg v 1 tabletě

INFUZNÍ ROZTOK obsahující kyselinu thioctovou ve formě megluminové soli
   Rp
Thiogamma Turbo set inf sol (Wörwag, D)
600 mg v 50 ml roztoku

INJEKČNÍ/INFUZNÍ ROZTOK obsahující kyselinu thioctovou ve formě trometamolové soli
   Rp
Thioctacid T inj sol/inf cnc sol (Mylan, IRL)
600 mg ve 24 ml roztoku

Zdroj:
Kolektiv autorů. Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR. 5. vydání (první čtyři vydání vyšla pod názvem Remedia Compendium). Praha: Panax, 2018.
Aktualizace k 1.6.2022.