Hypoglykémie


Hypoglykémie je vážnou komplikací cukrovky. Jedná se o soubor klinických příznaků, jež provázejí koncentraci glukózy v žilní plazmě nižší než 3,9 mmol/l a které mizí po podání glukózy.

Hlavními příčinami jsou nadměrné dávky inzulinu nebo perorálních antidiabetik, nedostatečné nebo opožděné požití potravin a náhlá nebo dlouhodobá fyzická aktivita.

Smrt z hypoglykémie je jednou z nejčastějších příčin úmrtí mladých diabetiků 1. typu. Často je také spojována s nadměrným užíváním alkoholu nebo s předávkováním inzulinem. Náhlá smrt je nejčastěji způsobena srdeční arytmií vyvolanou hypoglykémií.

První pomoc u hypoglykémie

Hladina krevního cukru se obvykle snižuje postupně a stejně tak postupně se začínají projevovat příznaky hypoglykémie. Jako první se většinou objeví silný pocit hladu. Změřte si glykémii, a jestliže je nižší než 3,9 mmol/l, je třeba okamžitě jednat. Tento stav můžete překonat, když požijete 10-15 g jednoduchého cukru - snězte například kousek ovoce či pečiva, nebo vypijte skleničku slazeného nápoje či vody se sladkou šťávou, která se dá rychle připravit. V případě, že se tak nestane, začnou se projevovat další příznaky hypoglykémie, jako jsou:

bledost
pocení
(vlhké dlaně)
třes rukou

bušení srdce

nesoustředěnost až zmatenost

V dalším kroku je nutné si změřit opět glykémii, napít se něčeho sladkého, jak již bylo zmíněno. A po té snězte ještě kousek pečiva. Cukr  z nápoje se do krve dostane rychle a cukry, které se uvolní z pečiva, zase pozvolna, což je dobré pro plynulou kompenzaci hypoglykemického stavu.  Změřte si opět glykémii, abyste se přesvědčili, zda její  hodnota již dále neklesá, ale stoupá.

V případě, že shora jmenované příznaky vás vedou k tomu, že se diabetik dostává do tohoto hypoglykemického stavu, je třeba podat cukr ihned. Pokud byste si nebyli jisti podle příznaků a bez změření hladiny krevního cukru glukometrem o jaký stav se jedná, nikdy není na škodu podat cukr jako první pomoc. U hyperglykémie takové malé množství cukru stav nijak nezkomplikuje, ale u hypoglykémie okamžitě pomůže. Pokud byste se ale spletli a u hypoglykémie podali inzulin, stav by se urychlil a zhoršil. Mohlo by také dojít k úmrtí pacienta.

Středně těžkou hypoglykémii na sobě člověk ještě pozná, ale už ji nemusí sám zvládnout. Také nyní by se měla nejprve změřit glykémie. 

Těžká hypoglykémie

V takovém stavu člověk upadá do bezvědomí a může mít dokonce i křečové stavy. Sám si nedokáže pomoci a potřebuje pomoc blízkých osob. Co by měly v takové chvíli udělat? Hned zavolat záchranku a pokud máte k dispozici glukagon, aplikujte ho. Jedná se o přípravek s názvem GlucaGen Hypokit 1 mg, který vám předepíše váš ošetřující lékař. U těžké hypoglykémie je postižený jednoznačně odkázán na své okolí, a proto by v rodině diabetika, případně i v jeho pracovním prostředí, měly být osoby seznámené, jak se v takové situaci chovat. Glukagon se aplikuje dle návodu velice snadno. Píchá se postiženému do některého z velkých svalů, například do stehna.
V krátké chvíli - během několika minut - se vědomí opět vrátí a  poté by se měl pacient napít sladkého nápoje a následně ještě něco malého sníst.

Jednotlivé kroky jak GlucaGen aplikovat vidíte na obrázku.

Podrobněji viz příbalový leták.

U pacientů, kteří jsou částečně v bezvědomí, je možné použít glukózový gel, který stačí rozetřít uvnitř tváří, tak dojde k rychlejšímu bukálnímu vstřebání z dutiny ústní.

Podívejte se také na edukační VIDEO v rubrice EDUKACE