Klinický obraz a klasifikace

Autor:
MUDr. Marie Česká Burdová

Pracoviště: Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Vloženo: 13. 9. 2017


1. Neproliferativní diabetická retinopatie - bez přítomnosti novotvořených cév

a) počínající
b)
středně pokročilá
c)
pokročilá

Obr. 1a
Neproliferativní diabetická retinopatie počínající (s patrnými výdutěmi na cévách a krvácením)

Obr. 1c
Neproliferativní diabetická retinopatie pokročilá

2. Proliferativní diabetická retinopatie - novotvořené cévy již jsou přítomny

a) počínající
b) vysoce riziková
c) pokročilá s komplikacemi (krvácení do sklivcového prostoru - hemoftalmus, trakční odchlípení sítnice - amoce, zvýšení nitroočního tlaku - glaukom)

Obr. Novotvořené cévy u proliferativní diabetické retinopatie

Obě formy mohou být komplikovány otokem žluté skvrny za vzniku diabetického makulárního edému.

Obr. Diabetický makulární edém - na obrázku vpravo