A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Porušená tolerance glukózy (PGT)

Porucha glukózové tolerance (PGT) je stav kdy je glykemie nalačno normální, ale po zátěži glukózou přetrvává hyperglykemie. PGT patří spolu se zvýšenou  glykemií nalačno mezi tzv. hraniční poruchy glukózové homeostázy (rovnováhy). Tato dvojice abnormalit, která se někdy označuje též jako prediabetes tvoří  přechodný stav mezi normálním stavem metabolizmu glukózy a manifestním (zjevným) diabetem. Obě poruchy se mohou vyskytovat u dané osoby společně, nebo každá zvláště. K pátrání po přítomnosti obou těchto stavů je proto vhodné provedení glukózového tolerančního testu, který ozřejmí výšku glykemie nalačno i po zátěži. Obecně lze říct, že samotná PGT je častější u starších a méně obézních osob,  zatímco izolovaná zvýšená glykemie nalačno  je obvyklá spíše u pacientů středního věku s vyšší mírou obezity. Podstatné u obou těchto poruch je, že při zahájení razantních režimových opatření (redukce hmotnosti, dieta, fyzická aktivita) lze vzniku diabetu předejít nebo jej alespoň podstatně oddálit.

Poruchy příjmu potravy Posilování