A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Premixovaný (kombinovaný) inzulin

Jako premixovaný inzulín se označuje „směs“ inzulínů různých vlastností (krátkodobého a střednědobého). Předem připravené směsi inzulinů tak kombinují výhody obou typů, tj. pokrytí jak bazální potřeby inzulínu během noci a mezi jídly, tak i nárazovou (bolusovou) dávku sloužící ke snížení vzestupu krevního cukru po jídle (postprandiálně). Příkladem takové směsi může být směs 20-30 % rychle působícího inzulinu a 70-80 % střednědobě působícího inzulinu (NPH). Premixovaný typ inzulinu se používá obvykle v rámci konvenčního inzulinového režimu, tzn. aplikuje se 1-2x denně (obvykle před snídaní
a před večeří s tím, že je oběd méně vydatný). Pokud pomocí tohoto typu inzulínu nedosáhneme dostatečné kompenzace přechází se obvykle k intenzifikovanému inzulínovému režimu

Práce Prevence