A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prevence

Prevence = předcházení nemoci. Rozlišuje se primární prevence, která je zaměřena proti vzniku nemoci a sekundární prevence, která se snaží zabránit dalšímu rozvoji nemoci již vzniklé. (např. primární prevence infarktu myokardu je prevence aterosklerózy a ischemické choroby srdeční, sekundární prevence je zaměřena proti opakování infarktu. Prevence diabetu je založena na ovlivnění těch rizikových faktorů, které to ze své podstaty umožňují.
V případě diabetu 2. typu omezit vzestup tělesné hmotnosti v dospělosti, zvýšit míru fyzické aktivity, konzumovat omezené množství živočišného tuku a více vlákniny. Za úspěšnou prevenci vzniku diabetu
1. typu
se považuje prodloužení doby kojení a minimalizovat vystavení kojence kravskému mléku během prvních 6 měsíců života zvlášť pokud je přítomný DM 1. typu u prvostupňového příbuzného.

Premixovaný (kombinovaný) inzulin Proteinurie