A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Průkaz diabetika

Průkaz diabetika je souhrnem nejdůležitější informací  o diabetikovi. Slouží především jemu samotnému, ale i všem lékařům pečujícím o diabetika tím, že obsahuje údaje o druhu a dávkování perorálních antidiabetik a/nebo inzulínu a zpravidla i o stavu kompenzace diabetu: hodnoty glykemie nalačno, postprandiální glykemie, glykovaného hemoglobinu, krevních tuků albuminurie, krevního tlaku BMI, údaje o poslední oční kontrole a prohlídce nohou. Kromě toho obsahuje obvykle kontakt na diabetologickou ambulanci a poučení pro pacienta nebo jiné osoby jak jednat při vzniku náhlé hypoglykemie.

Průjem Psychoterapie