Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HDL cholesterol

HDL cholesterol angl. zkr. (high density lipoprotein), tzv. „hodný cholesterol“  tvořící část  krevních tuků je lipoprotein s vysokou hustotou. Přenáší v krvi lipidy, zejm. cholesterol. Představuje tzv. reverzní fázi transportu cholesterolu, podílí se na odstraňování cholesterolu z tkání. Vyšší koncentrace HDL se považují za ochranný faktor před vznikem…

Číst více

Hojení ran

Rána je označení pro každé porušení souvislosti kůže, sliznice nebo povrchu některého orgánu. Jako chronické rány označujeme ty, u nichž dochází k vybočení z obvyklého procesu hojení nebo ty, které se hojí déle jak 6 týdnů. Tyto rány se nejvíce projevují jako dlouhodobě se nehojící vředy (ulcerace). U diabetiků se nejčastěji s problematikou ran setkáváme ve vztahu k syndromu diabetické nohy.…

Číst více

Holter EKG

Holterovo monitorování (hovor. „holter“) je sledování EKG záznamu pacienta během 24 hodin při jeho běžné činnosti. Vyšetřovanému jsou na dané období připevněny na tělo elektrody a křivka EKG se zaznamenává na paměťové médium, které se pak připojí k počítači, kam se údaje přenesou a pomocí programu vyhodnotí. Vyšetření umožní posoudit EKG při normálních životních úkonech pacienta a…

Číst více

Holter TK (ABPM)

Holterovo monitorování (hovor. „holter“) je sledování krevního tlaku (TK) pacienta během 24 hodin při jeho běžné činnosti. Intervaly mezi jednotlivými měřeními by měly být maximálně 30 min, abychom získali dostatečný počet měření. Během monitoringu by měl  pacient zapisovat do záznamníku neobvyklé situace a také čas a kvalitu spánku. Z naměřených hodnot je pak vyhodnocen průměrný…

Číst více

Hořčík (magnesium)

Hořčík (lat. magnesium) je jedním z minerálů nezbytných pro správný chod našeho organizmu. Dostatek hořčíku v potravě je důležitý pro správnou činnost svalů a nervů ale i pro uvolňování energie z glukózy a pro správnou stavbu kostí. Udržuje v dobrém stavu oběhový systém a je prevencí infarktu myokardu a poruch srdečního rytmu. Jeho nedostatek se projevuje podrážděností, nespavostí, náladovostí,…

Číst více