A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hojení ran

Rána je označení pro každé porušení souvislosti kůže, sliznice nebo povrchu některého orgánu. Jako chronické rány označujeme ty, u nichž dochází k vybočení z obvyklého procesu hojení nebo ty, které se hojí déle jak 6 týdnů. Tyto rány se nejvíce projevují jako dlouhodobě se nehojící vředy (ulcerace). U diabetiků se nejčastěji s problematikou ran setkáváme ve vztahu k syndromu diabetické nohy. Hojení ran je složitý proces, který v sobě zahrnuje vzájemné působení velkého množství aktivovaných buněčných a enzymových systémů. Rychlost a kvalitu hojení ovlivňuje řada vnitřních
i zevních faktorů (stav výživy, věk, míra, kompenzace diabetu, kvalita cévního zásobení a okysličení tkáně, správně pracující imunitní systém, přítomnost  infekce, mechanický tlak (viz odlehčení). V léčbě se používá čištění rány (debridement) řada typů obvazového materiálu, podávání antibiotik a dalších léků či chirurgické postupy. Hojením ran (ulcerací) u diabetiků, zvláště pak na nohou, se zabývají podiatrické ambulance.

HDL cholesterol Holter EKG