Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dawn fenomén (fenomén „svítání“)

Dawn fenomén – fenomén svítání je jednou z příčin ranní hyperglykémie projevující se zejména u diabetu 1. typu. Hyperglykemie je vyvolaná klesající účinností inzulínu v časných ranních hodinách, v důsledku zvýšené sekrece růstového hormonu. Tento stav lze řešit navýšením večerní dávky střednědobého, případně dlouhodobě působícího inzulinu podávaného před spaním. Přidá-li se inzulin na noc…

Číst více

Dědičnost

Oba hlavní typy diabetu jsou dědičné, přičemž se na vzniku diabetu podílí pravděpodobně několik genů (tzv. polygenní dědičnost). Samotná genetická predispozice (předpoklad) však bez přispění faktorů zevního prostředí k manifestaci onemocnění nepostačuje. Diabetes 1.typu: Pokud má cukrovku matka, je riziko pro její potomky 1 až 4 %. Jestliže se cukrovka projevila u matky před osmým rokem života,…

Číst více

Dehydratace

Z lékařského hlediska představuje narušení vnitřní rovnováhy organismu v důsledku snížení obsahu vody v těle. Normální množství tělesné vody kolísá mezi 60 a 70 % tělesné hmotnosti dle věku a pohlaví. Snížení nastává v důsledku nevyváženosti příjmu a výdaje vody, například nedostatečným příjmem dostatečně kvalitní vody (typickým příkladem je zbloudilec na poušti nebo trosečník v širém oceánu…

Číst více

Diabetes 1. typu

Je to typ diabetu podmíněný autoimunitním poškozením pankreatu. Při tomto typu diabetu, který se objevuje nejčastěji u dětí a adolescentů (mládeže) dochází k postupnému zničení a zániku beta buněk Langerhansových ostrůvků a tím k poklesu až vymizení tvorby inzulínu. Vyskytuje se u zhruba 5-10% všech diabetiků. Na rozdíl od diabetu 2. typu jsou tyto osoby „závislé“ na léčbě…

Číst více

Diabetes 2. typu

Nejčastější typ cukrovky (až 90% všech případů diabetu) podmíněný dědičně a ve většině případů i přítomností zevních faktorů nadváhy či obezity při zmnožení tukové tkáně. Onemocnění se projevuje v obvykle dospělosti po dosažení 40 let věku. Začátek onemocnění bývá pozvolný, bez typických symptomů (příznaků) diabetu a jeho záchyt bývá často náhodný. Proto se u nás provádí screening na přítomnost…

Číst více