A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetes 1. typu

Je to typ diabetu podmíněný autoimunitním poškozením pankreatu. Při tomto typu diabetu, který se objevuje nejčastěji u dětí a adolescentů (mládeže) dochází k postupnému zničení
a zániku beta buněk Langerhansových ostrůvků a tím k poklesu až vymizení tvorby inzulínu. Vyskytuje se u zhruba 5-10% všech diabetiků. Na rozdíl od diabetu 2. typu jsou tyto osoby „závislé“ na léčbě pomocí inzulínu, a to nejčastěji pomocí inzulínových per, inzulínové pumpy případně transplantace. Na vzniku diabetu 1. typu se kromě dědičnosti mohou účastnit
i některé faktory zevního prostředí (viz tabulka). 

 

Dehydratace Diabetes 2. typu