A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetická fetopatie (embryopatie)

Jako diabetická fetopatie jsou označovány odchylky od normálního vývoje plodu, které vznikají v důsledku hyperglykemie během těhotenství, konkrétně během druhého
a třetího trimestru
, nejčastěji v důsledku gestačního diabetu. Tehdy jsou již vyvinuty životně důležité orgány, které se formují v prvním trimestru těhotenství, nedochází tedy k výskytu vrozených vývojových vad (malformací) = diabetická embryopatie, tak jako tomu může být u těhotenství žen s neuspokojivě kompenzovaným diabetu 1. typu. Typické dítě
s diabetickou fetopatií váží více než 4000 gramů,
může mít novorozenecký ikterus (žloutenku), poporodní hypoglykemii, hypokalcemii (snížená hladina vápníku), mohou se vyskytovat poruchy srážlivosti s následnými trombózami. Závažná je makrosomie orgánů, zvláště srdce, která může vést k poruchám srdečního rytmu. Velký plod zvyšuje pravděpodobnost porodního poranění. V neposlední řadě je popisován též rozvoj obezity dítěte v pozdějším věku s možným vznikem diabetu 2. typu. Čím delší dobu je plod v děloze vystaven působení hyperglykemie, tím je větší riziko rozvoje fetopatie. Platí také, že čím vyšší glykemie, tím závažnější důsledky fetopatie se vyvinou.

Diabetes mellitus Diabetická nefropatie