A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diuretika

Diuretika jsou léky zvyšující tvorbu a vylučování moči. Často se užívají k léčbě hypertenze (patří mezi antihypertenziva) a k „odvodnění“ při celkových otocích, např. při srdečním selhání, ledvinných nebo jaterních onemocněních. Mezi diuretika. patří tzv.  thiazidová diuretika (např. hydrochlorothiazid, chlorthalidon), silná kličková diuretika (furosemid), slabší kalium šetřící diuretika (amilorid, triamteren) a spironolakton. Nevýhodou většiny diuretik (s výjimkou indapamidu), zejména pokud se užívají ve vyšších dávkách je nepříznivý vliv na metabolizmus glukózy

Dieta - zásady a cíle Doppler