A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (cukrovka) je skupinou metabolických onemocnění jejichž společnou charakteristikou je zvýšená hladina krevního cukru, tedy hyperglykémie způsobená nedostatečným účinkem inzulínu při jeho úplném, nebo částečném nedostatku. Diabetes je provázen komplexní poruchou metabolizmu  sacharidů, lipidů a bílkovin.  Dělí se na diabetes 1. typu, diabetes 2. typu, ostatní typy diabetu (sekundární diabetes) a těhotenský (gestační) diabetes. Projevy diabetu závisí na míře a délce trvání hyperglykemie a na přítomnosti pozdních komplikací diabetu. Nepoznaný nebo špatně kompenzovaný diabetes se projevuje typickými symptomy. Medicínských oborem zabývajícím se diabetem je diabetologie. Podrobné rozdělení tohoto onemocnění na jednotlívé typy najdete v rubrice Přehled dělení diabetu.

Diabetes 2. typu Diabetická fetopatie (embryopatie)