A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetická nefropatie

Diabetická nefropatie je postižení ledvin v souvislosti s diabetem patřící mezi pozdní komplikace diabetu. Dochází při ní k poškození cév v ledvinách mikroangiopatie
a k postupnému snižování schopnosti zbavovat tělo škodlivých zplodin metabolizmu a tvořit moč. Časným stadiem je objevení se albuminurie, mezi hlavní klinické projevy manifestního (zjevného) stadia onemocnění tvoří trvalá proteinurie, hypertenze a postupující pokles glomerulární filtrace. S klesající glomerulární filtrací dochází k postupnému přechodu do stadia chronické renální insuficience s projevy obvyklými i u jiných onemocnění ledvin. Konečným stadiem je renální selhání s potřebohemodialýzy nebo transplantace. Ve svém vývoji je diabetická nefropatie téměř vždy provázena diabetickou retinopatií a zvýšeným výskytem aterosklerotických komplikací.

Diabetická fetopatie (embryopatie) Diabetická neuropatie