A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je postižení sítnice oka v důsledku diabetu. Vzniká dlouhodobým působením zvýšené glykemie na cévy a řadí se mezi pozdní komplikace diabetu. Dělí se na časné stadium - neproliferativní retinopatie (NPDR) a pokročilé stadium - proliferativní retinopatie (PDR). Základními klinickými znaky NPDR jsou mikroaneurysmata, krvácení, flebopatie, intraretinální mikrovaskulární abnormality (IRMA) a vatovitá ložiska. Pro diagnostiku proliferativního stádia retinopatie je nezbytná přítomnost novotvořených cév (neovaskularizací) kdekoliv na sítnici a/nebo na disku zrakového nervu bez účasti či s účastí doprovodné fibrózní tkáně. Kromě nálezu neovaskularizací
a fibrózní tkáně se pokročilá PDR se projevuje také komplikacemi, jakými jsou preretinální, retrovitreální
a intravitreální krvácení, odchlípení sítnice a neovaskularizace na duhovce. Další formou diabetické retinopatie je makulopatie, častěji se u diabetiků vyskytuje i katarakta a glaukom. Vzhledem k tomu, že i pokročilé změny na sítnici hrozící krvácením či odchlípením sítnice nemusí způsobovat zhoršené vidění, jsou u diabetiků nezbytné pravidelné kontroly očním lékařem, nejméně 1x ročně, případně dle doporučení častěji. Jako u všech diabetických komplikací je nejdůležitější prevence důslednou kompenzací diabetu, protože léčebná opatření u diabetické retinopatie  laserová fotokoagulace nebo vitrektomie) mohou pouze zabránit nebo zpomalit zhoršení daného stavu, ne však k zahojení či regeneraci již poškozené tkáně.

Diabetická noha Diabetické koma