A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie (DN) je chronickou (pozdní komplikací diabetu). Lze ji definovat jako nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních somatických (závislých na vůli) nebo autonomních (na vůli nezávislých) nervů na podkladě metabolického a cévního postižení. Vždy je nutné vyloučit jinou příčinu vzniku než diabetes. DN se dále spojuje s faktory, které jsou typické i pro ostatní mikroangiopatie a makroangiopatie. K těmto faktorům patří hypertenze, dyslipidemie, kouření a  obezita. K dalším faktorům, které ovlivňují její rozvoj, patří délka trvání diabetu, věk nemocného a jeho výška. Kromě nedostatečné kompenzace diabetu je škodlivé i kolísání glykémie během dne. Onemocnění je značně různorodé. Postihuje různé části nervového systému, a proto se prezentuje různými symptomy. Obvyklé je dělení na neuropatii symetrickou a asymetrickou, přičemž nejčastějšími typy jsou symetrická  senzitivně-motorická (periferní neuropatie) a  autonomní neuropatie. Diagnostika, klasifikace, stanovení tíže i léčba diabetické neuropatie je na rozhraní specializace diabetologa a neurologa a vyžaduje jejich vzájemnou spolupráci.

Diabetická nefropatie Diabetická noha