Encyklo

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Makroangiopatie

Makroangiopatie je označení pro postižení větších cév zásobujících zejména srdce, mozek, břišní dutinu, ledviny a dolní končetiny (srov. mikroangiopatie). Hlavní příčinou makroangiopatie u diabetiků je ateroskleróza, v jejímž důsledku vznikají poruchy prokrvení jednotlivých částí těla, např. ischemická choroba srdeční (ICHS), ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) a cévní mozkové příhody.…

Číst více

Makrosomie

Makrosomie – zvětšení celého těla či jednotlivých orgánů plodu, které vzniká v  důsledku neuspokojivě kompenzovaného gestačního diabetu během těhotenství. Novorozenec tak může namísto obvyklých 3500 gramů vážit více než 4000 g. V případě makrosomie je při porodu ohrožena jak matka, tak i dítě. Porod je pak obvykle nutné provést císařským řezem. U plodu může zvýšená produkce inzulínu…

Číst více

Makulární edém (Makulopatie)

Makulopatie je postižení sítnice oka v místě nejostřejšího vidění (tzv. makula – žlutá skvrna) v důsledku škodlivého působení hyperglykemie. Makulopatie patří mezi projevy diabetické retinopatie. Makulární edém (otok) je definován jako ztluštění sítnice či tvrdé exsudáty (usazeniny proteinů a lipidů prosáklé z nekvalitních nově vytvořených cév) v dosahu 1500 mikronů od centra…

Číst více

Maso a mastné výrobky

Maso je významným zdrojem biologicky kvalitních bílkovin (proteinů), jeho konzumace je ale často spojena s nadměrným příjmem tuku – ať už skrytého v samotném mase, nebo v podobě tuku použitého na přípravu masového pokrmu. V jídelníčku diabetika mohou být zastoupeny všechny druhy masa, kromě tučného. Pozor však, i libové maso obsahuje tuky! Vhodné je zejména kuřecí a krůtí maso, v množství…

Číst více

Mastné kyseliny

Mastné kyseliny (MK, chemicky vyšší monokarboxylové kyseliny) tvoří spolu s glycerolem základní součást lipidů (zejména triglyceridů a fosfolipidů). V organizmu plní MK jednak funkci stavební (např. součást buněčných membrán), ve formě prostaglandinů a leukotrienů se podílejí na regulaci řady dějů probíhajících v organizmu a nezanedbatelná je rovněž jejich úloha zásobárny energie ve formě…

Číst více